Αρχική Το Τμήμα Τομείς Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης


Τίτλος τομέα : Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
Περιγραφή : Τομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
Διευθύντρια : Ειρήνη Σκοπελίτη
Τηλέφωνο : None
Fax : None
Email : None
URL : None
Μαθήματα τομέα

Μέλη τομέα
Καθηγητές - Καθηγήτριες
Μαρίντα Εργαζάκη
Κώστας Ζαχάρος
Δημήτρης Κολιόπουλος
Στάθης Μπάλιας

Αναπληρωτές Καθηγητές - Καθηγήτριες
Ευγενία Αρβανίτη
Μαρία Πούλου

Επίκουροι Καθηγητές - Καθηγήτριες
Ειρήνη Σκοπελίτη
Αριστέα Φύσσα

Ε.ΔΙ.Π
Ανδρεάννα Κουφού
Κωνσταντίνος Λαβίδας
Νίκη Σισσαμπέρη

Ε.ΤΕ.Π
Βασιλική Οικονομοπούλου - Κοζία