Ημερομηνία ανάρτησης : 20/02/2021

Τίτλος ανακοίνωσης : ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Σύντομη περιγραφή : Προσοχή! Αλλαγή ονόματος μαθημάτων στο E-class

Αναλυτική περιγραφή : Προσοχή! Οι φοιτήτριες/-ές που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ θα πρέπει να εγγραφούν αντίστοιχα στα ηλεκτρονικά μαθήματα με τίτλους: (α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ι_2020-21 και (β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΙ_2020-21 Όσες/όσοι φοιτήτριες/-έχουν εγγραφεί στα μαθήματα με τον αντίστοιχο τίτλο αλλά χωρίς την ημερομηνία 2020-21 στο τέλος της φράσης, θα πρέπει να ακυρώσουν την εγγραφή τους εκεί και να εγγραφούν στα μαθήματα (α) και (β). Ο διδάσκων Δ. Κολιόπουλος

0 επισυναπτόμενα αρχεία :