Ημερομηνία ανάρτησης : 07/11/2022

Τίτλος ανακοίνωσης : ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ακαδ. έτους 2022-2023

Σύντομη περιγραφή : ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ακαδ. έτους 2022-2023

Αναλυτική περιγραφή : Σας επισυνάπτουμε
την αρ. πρωτ.: 136973 /Ζ1/04.11.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφή τα οποία δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στο Τμήμα υποδοχής. την υπ' αριθ. 84235/4.11.2022 απόφαση κύρωσης ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, να αποστέλλονται στη Γραμματεία στο graecedu@upatras.gr.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων οι επιτυχόντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr. Για να εισέλθουν στη πλατφόρμα οι επιτυχόντες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. Χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί. Σας υπενθυμίζουμε ότι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών προηγούμενα έτη, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους από την πλατφόρμα, θα πρέπει η εγγραφή τους να ολοκληρωθεί από τη Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος.
Επιπλέον οι μετεγγραφέντες φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται στο http://eggrafes.upatras.gr και να αναρτήσουν αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:
Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου
Μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τη Γραμματεία θα πρέπει να αποστείλουν στο graecedu@upatras.gr οι μετεγγραφέντες φοιτητές τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης, προκειμένου να λάβουν τον Προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη (UPnet ID) και τις σχετικές οδηγίες από το Τμήμα Δικτύων. Οι λογαριασμοί χρήστη θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr.
Τα πιστοποιητικά εγγραφής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα (UPnet ID). Μπορείτε να επικοινωνείτε με το graecedu@upatras.gr για τυχόν διευκρινήσεις.

2 επισυναπτόμενα αρχεία : / Επισυναπτόμενο αρχείο / / Επισυναπτόμενο αρχείο /