Ημερομηνία ανάρτησης : 02/04/2021

Τίτλος ανακοίνωσης : ΠΜΣ 21-23: Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων

Σύντομη περιγραφή : Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την ύλη για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της διετίας 2021-2023.

Αναλυτική περιγραφή :

1 επισυναπτόμενο αρχείο : / Επισυναπτόμενο αρχείο /