Ημερομηνία ανάρτησης : 05/04/2021

Τίτλος ανακοίνωσης : ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

Σύντομη περιγραφή : ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

Αναλυτική περιγραφή : Σας διαβιβάζουμε το συνημμένο έγγραφο με το υπόδειγμα βεβαίωσης του Υφυπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Συρίγου, που αφορά στην μετακίνηση των φοιτητών για σίτιση και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς ενημέρωση των φοιτητών των Τμημάτων σας με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
* Ώρες προβλεπόμενης προσέλευσης στο χώρο σίτισης: σύμφωνα με το πρόγραμμα του εστιατορίου που σιτίζεται ο φοιτητής
* Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης: σύμφωνα με το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους
* Τα στοιχεία των φοιτητών συμπληρώνονται από τους ίδιους τους φοιτητές και υπογράφουν( κάτω αριστερά της βεβαίωσης) για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν
Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση εκδίδεται με υπογραφή του Προισταμένου του Τμήματος, ΜΟΝΟ για τη συγκεκριμένη Εστία που έχει δικαίωμα σίτισης ο φοιτητής.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔ ΔΟΜΩΝ

1 επισυναπτόμενο αρχείο : / Επισυναπτόμενο αρχείο /