Ημερομηνία ανάρτησης : 15/03/2023

Τίτλος ανακοίνωσης : Πρόσκληση - Summer University

Σύντομη περιγραφή : Προς μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές και υποψήφιες/ους διδάκτορες

Αναλυτική περιγραφή : Το έργο CLEO - Cultural Memory in Europe: Commemoration, memory making, and identity in the 21st century, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, και το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει ως εταίρος, διοργανώνει Summer School στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου στη Σερβία στις 10/9-16/9/2023 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για συμμετοχή. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες και υποψήφιοι/ιες διδάκτορες θα διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενο/ες καλούνται να καταθέσουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις kiprian@upatras.gr και nekstel@upatras.gr , όπου θα περιλαμβάνει: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικού άριστη γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2). Πρόταση (μια σελίδα) που περιγράφει το ερευνητικό σας ενδιαφέρον για την πολιτική της μνήμης, με επίκεντρο τους ήρωες ή τα θύματα. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/03/2023 έως 31/03/2023. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το έργο. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ. https://www.cleo-erasmus.com/

1 επισυναπτόμενο αρχείο : / Επισυναπτόμενο αρχείο /