Ημερομηνία ανάρτησης : 22/04/2021

Τίτλος ανακοίνωσης : ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Η 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Σύντομη περιγραφή : ΛΗΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Η 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Αναλυτική περιγραφή : Σημειώνουμε τα εξής σημαντικά:
• Η προθεσμία είναι αυστηρά μέχρι και την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021
• Μετά τις 30/4/2021, δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση μαθήματος Εαρινού Εξαμήνου, δεν θα δοθεί καμία ΠΑΡΑΤΑΣΗ και κανένα αίτημα δεν θα γίνεται αποδεκτό.
• Θα πρέπει να δηλώσετε όλα τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου, τόσο τα υποχρεωτικά, όσο και τα μαθήματα επιλογής στα οποία προτίθεστε να εξεταστείτε είτε κατά την εξεταστική Ιουνίου 2021, είτε στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021.

0 επισυναπτόμενα αρχεία :