Ημερομηνία ανάρτησης : 11/09/2023

Τίτλος ανακοίνωσης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση».

Σύντομη περιγραφή : Συνεντεύξεις με τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες στις γραπτές εξετάσεις: Πέμπτη 14-9-2023, ώρα 13.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα ΚΘΑ.

Αναλυτική περιγραφή : Οι συνεντεύξεις με τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες στις γραπτές εξετάσεις της κατεύθυνσης «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης (ΚΘΑ) με ώρα έναρξης στις 13.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο

1 επισυναπτόμενο αρχείο : / Επισυναπτόμενο αρχείο /