Ημερομηνία ανάρτησης : 23/04/2021

Τίτλος ανακοίνωσης : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό)

Σύντομη περιγραφή : Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

Αναλυτική περιγραφή : Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

1 επισυναπτόμενο αρχείο : / Επισυναπτόμενο αρχείο /