Ημερομηνία ανάρτησης : 26/04/2021

Τίτλος ανακοίνωσης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021 για την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΠΔΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σύντομη περιγραφή : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021 για την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΠΔΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αναλυτική περιγραφή : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021 για την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΠΔΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

1 επισυναπτόμενο αρχείο : / Επισυναπτόμενο αρχείο /