Ημερομηνία ανάρτησης : 27/10/2023

Τίτλος ανακοίνωσης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σύντομη περιγραφή : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Αναλυτική περιγραφή : Επισυνάπτονται: 1) το Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Φοιτητών/-τριών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023 και 2) οι Αριθμοί Μητρώου των Φοιτητών/-τριών του Τμήματός μας που θα συμμετέχουν

4 επισυναπτόμενα αρχεία : / Επισυναπτόμενο αρχείο / / Επισυναπτόμενο αρχείο / / Επισυναπτόμενο αρχείο / / Επισυναπτόμενο αρχείο /