Ημερομηνία ανάρτησης : 10/11/2023

Τίτλος ανακοίνωσης : ΠΔΣ_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή νέων υποψήφιων διδακτόρων (ακ. έτος 2023-24)

Σύντομη περιγραφή : Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 1-12-2023

Αναλυτική περιγραφή : Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή νέων υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος, καθώς και η αίτηση με την οποία πρέπει να συνοδεύεται ο φάκελος υποψηφιότητας βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία. Υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει έως 1-12-2023.

2 επισυναπτόμενα αρχεία : / Επισυναπτόμενο αρχείο / / Επισυναπτόμενο αρχείο /