Ημερομηνία ανάρτησης : 11/11/2023

Τίτλος ανακοίνωσης : ΠΜΣ_Ακαδημαϊκοί/ες Σύμβουλοι

Σύντομη περιγραφή : Κατανομή των ΜΦ σε Ακαδημαϊκούς/ες Συμβούλους & Κανονισμός λειτουργίας θεσμού

Αναλυτική περιγραφή : Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε (α) την κατανομή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» της διετίας 2023-2025 σε Ακαδημαϊκούς/ες Συμβούλους, και (β) τον Κανονισμό λειτουργίας του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στο ΠΜΣ.

2 επισυναπτόμενα αρχεία : / Επισυναπτόμενο αρχείο / / Επισυναπτόμενο αρχείο /