Ημερομηνία ανάρτησης : 16/11/2023

Τίτλος ανακοίνωσης : 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σύντομη περιγραφή : 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Αναλυτική περιγραφή : Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr, των υπό μετεγγραφή φοιτητών ακαδ. έτους 2023-2024.
Υπενθυμίζεται ότι επιπλέον των δικαιολογητικών (1η ανακοίνωση για μετεγγραφές) που έχετε αποστείλει πρώτα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας graecedu@upatras.gr, θα πρέπει στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσετε αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα στην πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr
1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην εφαρμογή eggrafes.upatras.gr θα συμπληρώσετε τον κωδικό υποψηφίου και στο πεδίο πατρώνυμο το λεκτικό ΤΕΣΤ (ελλ. χαρακτήρες Κεφαλαία)

1 επισυναπτόμενο αρχείο : / Επισυναπτόμενο αρχείο /