Δημοσιεύσεις - Κεφάλαια βιβλίων
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Κεφαλαίου Τίτλος βιβλίου Εκδότης
2021 Ρήγα, Β., Τσελφές, Β. Το θέατρο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση εκπαιδευτικών: ισορροπία μεταξύ καινοτόμων ρευμάτων και θεσμικής αδράνειας Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης; ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
2021 Μουρίκη, Α. Η Αισθητική στην Εκπάιδευση Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης;
2020 Θερμού, Α., Ρήγα, Β. Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία. Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις Πεδίο Α.Ε.
2020 Μητσάκου, Α., Ρήγα, Β. Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ: Μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις Πεδίο Α.Ε.
2020 Raikou, N., & Karalis, T. Seeking the traces of Dewey's thought in Mezirow's work Expanding Transformation Theory: affinities between Jack Mezirow and other emancipatory educationalists Routledge
2019 Ράικου, Ν. & Καραλής, Θ. Αναζητώντας τα ίχνη της σκέψης του Dewey στο έργο του Mezirow Διευρύνοντας τη Θεωρία Μετασχηματισμού: Η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
2019 Σκοπελίτη, Ε. Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Μελέτη Εννοιολογικών Αλλαγών: Το Παράδειγμα της Παρατηρησιακής Αστρονομίας Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής: Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί Gutenberg
2019 Κυριακοπούλου, Ν., & Σκοπελίτη, Ε. (Επιμ.) Εισαγωγή Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής: Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί Gutenberg
2019 Ρήγα, Β. Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΗΠΑ Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα; Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
2019 Κυπριανός, Π. Η εκπαίδευση των προσφύγων: Αρχές και δυσχέρειες υλοποίησης στο πεδίο Η εκπαίδευση των προσφύγων ΙΕΠ
2019 Κουστουράκης, Γ., Ασημάκη, Α., & Σπηλιοπούλου, Γ. Πολιτισμικές δράσεις και οικογενειακό "θεσμοποιημένο" κεφάλαιο: Μια κοινωνιολογική μελέτη σε γηγενείς και μετανάστες μαθητές Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές Παπαζήσης
2019 Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ., & Βεργίδης, Δ. Η τιμωρία ως βιωμένη εμπειρία στη μνήμη φοιτητών - μελλοντικών δασκάλων Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές Παπαζήσης
2019 Κουστουράκης, Γ. Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της σχολικής γνώσης των Εικαστικών υπό την επίδραση των μεταρρυθμιστικών αλλαγών στα ελληνικά Δημοτικά Σχολεία κατά τον 21ο αιώνα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές Παπαζήσης
2019 Ράικου, Ν., & Καραλής, Θ. Αναζητώντας τα ίχνη της σκέψης του Dewey στο έργο του Mezirow Διευρύνοντας τη Θεωρία Μετασχηματισμού: η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
2018 Calogiannakis, P., Papadakis, N., & Ifanti, A.A. Introduction Crisis in Education: Socio-economic, political & cultural challenges HM Studies & Publishing
2018 Αρναντωνάκη, Δ., Φραγκιαδάκη, Γ., & Ραβάνης, Κ. Προσεγγίζοντας τη σκέψη των νηπίων για την πήξη των υγρών: διαδρομές στο πλαίσιο της κοινωνικοπολιτισμικής-ιστορικής προσέγγισης Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Προκλήσεις και προοπτικές Gutenberg
2018 Κουστουράκης, Γ., Ασημάκη, Α., & Σπηλιοπούλου, Γ. Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία: διερεύνηση των απόψεων μαθητών ιδιωτικών σχολείων της περιοχής των Πατρών Ανιχνεύοντας την Κρίση. Επιλεγμένα κείμενα από τις εισηγήσεις του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Gutenberg
2018 Κουστουράκης, Γ. Μια κοινωνιολογική ανάλυση της σχολικής γνώσης και της παιδαγωγικής της προσέγγισης για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σύμφωνα με το curriculum για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση και τη Δημοκρατία. Κοινωνιολογικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης Gutenberg
2018 Κουστουράκης, Γ. Μια κοινωνιολογική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων για την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στις αρχές του 21ου αιώνα στην Ελλάδα Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση και τη Δημοκρατία. Κοινωνιολογικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης Gutenberg
2018 Ergazaki, M. Biology and Young Children Teaching Biology in Schools, Global Research, Issues and Trends Routledge
2018 Βοζαΐτης, Ν.Γ., & Υφαντή, Α.Α. Το θεσμικό πλαίσιο επιλογής των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και οι απόψεις τους για τη διαδικασία επιλογής τους Εκπαίδευση και κοινωνία στην εποχή της κρίσης. Πρακτικά 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2018 Μουρίκη, Α. Ιστορικός, αν-ιστορικός, υπερ-ιστορικός χρόνος ή η μεταμόρφωση και ο άλλος χρόνος της τέχνης Χρόνος_ Αρχιτεκτονική_Τέχνη - Τα διαρκή στοιχεία της Αθήνας PrintUp
2018 Κατσιγιάννη, Ε., & Υφαντή, Α.Α. Σχολική βελτίωση και ο ρόλος του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Αναδιφώντας τον λόγο των επίσημων τεκμηρίων Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, τόμος β΄ ΠΕΕ
2018 Μπάλιας, Στ., & Πίτσου, X. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην προώθηση της Πολιτειότητας και της Εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα: το παράδειγμα του public engagement Παιδαγωγική και Κοινωνιολογία της δημοκρατίας & των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διάδραση
2018 Boζαΐτης, Γ., & Υφαντή, Α.Α. Διερευνώντας τη συνεργασία σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα διοικητικά στελέχη της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τόμος Γ΄: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα