Δημοσιεύσεις - Κεφάλαια βιβλίων
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Κεφαλαίου Τίτλος βιβλίου Εκδότης
2022 Μουρίκη, Α. ‘Η ομορφιά στην τέχνη γεννιέται από το βλέμμα και ξαναγεννιέται…’ Ορατό-αόρατο και διαρκής δημιουργία Επετειακός τόμος για τα 60 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής
2022 Πολίτης Δ. & Γιαννίση Π. «Διακειμενικές προσεγγίσεις σύγχρονων ιστοριών με δράκους για μικρούς αναγνώστες: Η συμβολή του Michael Riffaterre» Τιμητικός Τόμος για τον Ανδρέα Καρακίτσιο University Studio Press
2022 Ergazaki, M. Students’ Thinking Strategies and the Role of Argument as a Shared Thinking Tool Critical thinking in Biology and Environmental Education: Facing challenges in a post-truth world (pp. 133-146) Springer.
2022 Ergazaki, M. The idea of ‘precursor models’ in biology learning environments for young children: the cases of genetic inheritance and natural selection Precursor models for teaching and learning science during early childhood (pp. 169-191) Springer.
2022 Ergazaki, M., & Laourdeki, A. Introducing primary school students to aspects of the nature of scientific knowledge Current Research in Biology Education (pp. 71-83) Springer.
2022 Εργαζάκη, Μ. Η «Διδακτική της Βιολογίας» και η σχέση της με τη βιολογική εκπαίδευση Διδακτική της Βιολογίας (σελ. 1-24) Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
2022 Jegou, C., Gobert, J., Delserieys, A., & Ergazaki, M. A system to identify young children’s reasoning about variations within populations Precursor models for teaching and learning science during early childhood (pp. 193-217) Springer.
2021 Δ. Πολίτης «Μεταξύ Πολυπολιτισμικότητας και Διαπολιτισμικής Ερμηνευτικής: Ταυτότητες και Ετερότητες στα Λογοτεχνικά Κείμενα για Μη Ενήλικους Αναγνώστες». Γεφυρώνοντας πολιτισμικές αποστάσεις στην Παιδική Λογοτεχνία: Προσεγγίσεις του διαπολιτισμικού ρόλου τους University Studio Press
2021 Φούκα Αδαμαντία, Μπάλιας Ευστάθιος Η αυτοαποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού στην περίπτωση της Ενιαίας Εκπαίδευσης: διερεύνηση της σχέσης των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των πεποιθήσεων για την αυτοαποτελεσματικότητά τους Κοινωνία, πολιτική και εκπαίδευση εκδ. Πεδίο
2021 Δ. Πολίτης «Είναι "χρήσιμη" η Λογοτεχνία για Παιδιά; Ο αφανής ρόλος των αναγνωστών της και η προφανής συνηγορία της Θεωρίας» Στο: . «Κ’ η φαντασία στο λογισμό…»: Τιμητικός τόμος για την Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου Καλειδοσκόπιο
2021 Ρήγα, Β., Τσελφές, Β. Το θέατρο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση εκπαιδευτικών: ισορροπία μεταξύ καινοτόμων ρευμάτων και θεσμικής αδράνειας Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης; ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
2021 Μουρίκη, Α. Η Αισθητική στην Εκπαίδευση Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης; Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2021 Pappa E. & Koliopoulos D. Attempts to categorize and evaluate science festivals, a 30year-old science communication event: The case of Greece Science cultures in a diverse world: Knowing, sharing, caring Springer
2020 Raikou, N. Approaching Contemporary Higher Education in Greece Through the lens of University Pedagogy: What is the Role of Adult Education in this Context? Navigating through Contemporary World with Adult Education Research and Practice Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade
2020 Πολίτης, Δ. Αναδιατυπώνοντας το αίτημα μιας Θεωρίας της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους: Όψιμες επισημάνσεις και σύγχρονοι αναστοχασμοί Ερανίσματα Φιλίας: Τιμή στον Γεώργιο Δ. Παπαντωνάκη. : , 2020, σσ. . Τιμητικός τόμος για τον αποχωρήσαντα Αναπλ. Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αιγαίου Γεώργιο Παπαντωνάκη Γρηγόρης
2020 Μητσάκου, Α., Ρήγα, Β. Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ: Μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις Πεδίο Α.Ε.
2020 Θερμού, Α., Ρήγα, Β. Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία. Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις Πεδίο Α.Ε.
2020 Raikou, N., & Karalis, T. Seeking the traces of Dewey's thought in Mezirow's work Expanding Transformation Theory: affinities between Jack Mezirow and other emancipatory educationalists Routledge
2020 Raikou, N., & Karalis, T. Seeking the traces of Dewey's thought in Mezirow's work Expanding Transformation Theory: affinities between Jack Mezirow and other emancipatory educationalists Routledge
2020 Kasimati, M.C., & Ergazaki, M. Combining biology education and education for sustainability in preschool: insights from the 2nd cycle of a design research Biology Education Research. Contemporary topics and directions (pp. 335-347) Servicio de Publicaciones, Universidad de Zaragoza.
2019 Κασιμάτη, Μ.Χ., & Εργαζάκη Μ. Συνδυάζοντας τη βιολογική εκπαίδευση με την εκπαίδευση για την αειφορία: ανατροφοδότηση από τον 2ο κύκλο έρευνας μιας αναπτυξιακής μελέτης με παιδιά προσχολικής ηλικίας Ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση (σ. 479-499) Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
2019 Ράικου, Ν., & Καραλής, Θ. Αναζητώντας τα ίχνη της σκέψης του Dewey στο έργο του Mezirow Διευρύνοντας τη Θεωρία Μετασχηματισμού: η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
2019 Ρήγα, Β. Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΗΠΑ Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα; Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
2019 Κουστουράκης, Γ. Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της σχολικής γνώσης των Εικαστικών υπό την επίδραση των μεταρρυθμιστικών αλλαγών στα ελληνικά Δημοτικά Σχολεία κατά τον 21ο αιώνα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές Παπαζήσης
2019 Κυριακοπούλου, Ν., & Σκοπελίτη, Ε. (Επιμ.) Εισαγωγή Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής: Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί Gutenberg