Δημοσιεύσεις - Κεφάλαια βιβλίων
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Κεφαλαίου Τίτλος βιβλίου Εκδότης
2021 Ρήγα, Β., Τσελφές, Β. Το θέατρο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση εκπαιδευτικών: ισορροπία μεταξύ καινοτόμων ρευμάτων και θεσμικής αδράνειας Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης; ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
2021 Μουρίκη, Α. ‘Η ομορφιά στην τέχνη γεννιέται από το βλέμμα και ξαναγεννιέται…’ Ορατό-αόρατο και διαρκής δημιουργία Επετειακός τόμος για τα 60 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής
2021 Μουρίκη, Α. Η Αισθητική στην Εκπαίδευση Σύγχρονες τάσεις στο ελληνικό κουκλοθέατρο. Μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης; Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2020 Raikou, N. Approaching Contemporary Higher Education in Greece Through the lens of University Pedagogy: What is the Role of Adult Education in this Context? Navigating through Contemporary World with Adult Education Research and Practice Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade
2020 Θερμού, Α., Ρήγα, Β. Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία. Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις Πεδίο Α.Ε.
2020 Μητσάκου, Α., Ρήγα, Β. Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ: Μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του Αθλητισμός: Καλλιτεχνικές, Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις Πεδίο Α.Ε.
2020 Raikou, N., & Karalis, T. Seeking the traces of Dewey's thought in Mezirow's work Expanding Transformation Theory: affinities between Jack Mezirow and other emancipatory educationalists Routledge
2020 Raikou, N., & Karalis, T. Seeking the traces of Dewey's thought in Mezirow's work Expanding Transformation Theory: affinities between Jack Mezirow and other emancipatory educationalists Routledge
2019 Ράικου, Ν., & Καραλής, Θ. Αναζητώντας τα ίχνη της σκέψης του Dewey στο έργο του Mezirow Διευρύνοντας τη Θεωρία Μετασχηματισμού: η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
2019 Κουστουράκης, Γ. Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της σχολικής γνώσης των Εικαστικών υπό την επίδραση των μεταρρυθμιστικών αλλαγών στα ελληνικά Δημοτικά Σχολεία κατά τον 21ο αιώνα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές Παπαζήσης
2019 Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ., & Βεργίδης, Δ. Η τιμωρία ως βιωμένη εμπειρία στη μνήμη φοιτητών - μελλοντικών δασκάλων Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές Παπαζήσης
2019 Κουστουράκης, Γ., Ασημάκη, Α., & Σπηλιοπούλου, Γ. Πολιτισμικές δράσεις και οικογενειακό "θεσμοποιημένο" κεφάλαιο: Μια κοινωνιολογική μελέτη σε γηγενείς και μετανάστες μαθητές Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές Παπαζήσης
2019 Κυπριανός, Π. Η εκπαίδευση των προσφύγων: Αρχές και δυσχέρειες υλοποίησης στο πεδίο Η εκπαίδευση των προσφύγων ΙΕΠ
2019 Ρήγα, Β. Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΗΠΑ Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα; Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
2019 Κυριακοπούλου, Ν., & Σκοπελίτη, Ε. (Επιμ.) Εισαγωγή Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής: Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί Gutenberg
2019 Σκοπελίτη, Ε. Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Μελέτη Εννοιολογικών Αλλαγών: Το Παράδειγμα της Παρατηρησιακής Αστρονομίας Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής: Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί Gutenberg
2019 Ράικου, Ν. & Καραλής, Θ. Αναζητώντας τα ίχνη της σκέψης του Dewey στο έργο του Mezirow Διευρύνοντας τη Θεωρία Μετασχηματισμού: Η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
2018 Κυπριανός, Π. Πανεπιστήμια, απόφοιτοι, εγκατάλειψη σπουδών Ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της εκπαίδευσης. Τιμητικός Τόμος στη μνήμη του καθηγητή Σπύρου Ράση Εκδόσεις Παπαζήση
2018 Κουστουράκης, Γ. Μια κοινωνιολογική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων για την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στις αρχές του 21ου αιώνα στην Ελλάδα Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση και τη Δημοκρατία. Κοινωνιολογικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης Gutenberg
2018 Βοζαΐτης, Ν.Γ., & Υφαντή, Α.Α. Το θεσμικό πλαίσιο επιλογής των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και οι απόψεις τους για τη διαδικασία επιλογής τους Εκπαίδευση και κοινωνία στην εποχή της κρίσης. Πρακτικά 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2018 Boζαΐτης, Γ., & Υφαντή, Α.Α. Διερευνώντας τη συνεργασία σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα διοικητικά στελέχη της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, τόμος Γ΄: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα
2018 Πολίτης, Δ. Διασκευάζοντας λογοτεχνικά κείμενα για μη ενήλικους αναγνώστες: Θεωρητικά ζητήματα και ηθικά διλήμματα «Ηδονών ήδιον έπαινος»: Θεωρήσεις της Παιδικής – Εφηβικής Λογοτεχνίας Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Β. Δ. Αναγνωστόπουλο Τζιόλας
2018 Calogiannakis, P., Papadakis, N., & Ifanti, A.A. Introduction Crisis in Education: Socio-economic, political & cultural challenges HM Studies & Publishing
2018 Κουστουράκης, Γ., Ασημάκη, Α., & Σπηλιοπούλου, Γ. Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία: διερεύνηση των απόψεων μαθητών ιδιωτικών σχολείων της περιοχής των Πατρών Ανιχνεύοντας την Κρίση. Επιλεγμένα κείμενα από τις εισηγήσεις του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Gutenberg
2018 Spyropoulou, D., & Ifanti, A.A. Reviewing undergraduate students’ reflections upon social capital and health promotion policies 2nd Digital Health & Wellbeing Conference, Proceedings The Open University