Δημοσιεύσεις - Βιβλία
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Εκδότης
2021 Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, Μ. & Μουρίκη, Α. "...Είχε μαμά ο Μιρό;". Από την αισθητική θεωρία στην αισθητική διδασκαλία Πεδίο
2021 Στελλάκης, Ν. & Σπηλιοπούλου, Γ. Προτάσεις δραστηριοτήτων για την ενίσχυσης της επικοινωνίας στην τάξη και την εξοικείωση των παιδιών με τον γραπτό λόγο: Δουλεύοντας στα νηπιαγωγεία των Κ.Υ.Τ. και Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων. Πανεπιστήμιο Πατρών
2020 Trikic, Z. & Στελλάκης, Ν. Χτίζοντας γέφυρες – Γεφυρώνοντας το χάσμα: Υποστηρίζοντας την ευημερία, τη μάθηση, την ανάπτυξη και την ένταξη των μικρών παιδιών προσφύγων και μεταναστών στηνΕλλάδα. Εγχειρίδιο για νηπιαγωγούς που εργάζονται σε καμπ προσφύγων. International Step by Step Association https://www.issa.nl/content/building-bridges-bridging-gap-supporting-wellbeing-learning-development-and-integration
2020 Trikic, Z. & Stellakis, N. Building bridges – Bridging the gap: Supporting wellbeing, learning, development and integration ofyoung refugee and migrant children in Greece. Guidebook for kindergarten teachers working in refugee camps. International Step by Step Association
2020 Ρήγα, Β., Ζαχαριάδη, Κ. Brain Breaks: Μικρά διαλείμματα φυσικής δραστηριότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΤΕΕΑΠΗ
2019 Kalantzis, M, Cope, W., Στελλάκης, Ν. & Αρβανίτη, Ε. Γραμματισμοί: Μια παιδαγωγική διαφοροποιημένου σχεδιασμού και πολυτροπικών νοηματοδοτήσεων. Κριτική
2019 Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ., & Βεργίδης, Δ. (Επιμ.) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές Παπαζήσης
2019 Fragkaki, M., Hatzyligeroudis, I. Virtual Reality in Higher Education: Instruction and Pedagogy TESLA Erasmus 18-20/CEID, Univerity of Patras
2019 Sotiropoulou-Zormpala, M., & Mouriki, A. Enriching Arts Education through Aesthetics. Experiential Arts Integration Activities for Early Primary Education Routledge
2019 Fragkaki, M., Hatzipanagos, S., Prabhakar Rao, R., & Siva Prasad Technology Enabled Learning Policies in India and UK: Enablers, Challenges and Impact King's College
2019 Κυριακοπούλου, Ν., & Σκοπελίτη, Ε. (Επιμ.) Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής: Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί Gutenberg
2019 Kalantzis, M, Cope, W., Στελλάκης, Ν. & Αρβανίτη, Ε. 2019 Γραμματισμοί: Μια παιδαγωγική διαφοροποιημένου σχεδιασμού και πολυτροπικών νοηματοδοτήσεων. Κριτική
2018 Calogiannakis, P., Papadakis, N., & Ifanti, A.A. (Eds.) Crisis in Education: Socio-economic, political & cultural challenges HM Studies & Publishing
2018 Depover, C., Karsenti, T., & Komis, V. Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα, φύση, προκλήσεις και προοπτικές Κλειδάριθμος
2018 Liu, S., Volčič, Z., & Galloi, C. Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική επικοινωνία Gutenberg
2018 Parriaux, G., Pellet, J.-Ph., Baron, G.-L., Bruillard, E., & Komis, V. De 0 à 1 ou l’heure de l’informatique à l’école Peter Lang
2018 Νικολάου, Σ.-Μ., Ελευθεράκης, Θ., Καλεράντε, Ε., Γιαβρίμης, Π., & Κουστουράκης, Γ. (Επιμ.) Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση και τη Δημοκρατία. Κοινωνιολογικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης Gutenberg
2017 Κολιόπουλος, Δ. Η διδακτική προσέγγιση του Μουσείου Φυσικών Επιστημών Μεταίχμιο
2017 Καραλής, Θ. H συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση: εμπόδια και κίνητρα συμμετοχής (2011-2016) ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
2017 Depover, C., Karsenti, T., & Komis, V. Pour comprendre les MOOCs Nature, enjeux et perspectives Presses de l'Université du Québec
2016 Balias, S., Kamarianos, I., Kiprianos, P., & Stamelos, G. University, Economy and Democracy: transformations and challenges. The case of Greece Lambert Academic Publishing
2016 Kαλογιαννάκη, Π., Υφαντή, Α.Α., Καρράς, Κ., & Ιβρίντελη, Μ. (Eπιμ.) Οικονομικά της Εκπαίδευσης. Συλλογή Κειμένων Γιώργου Ψαχαρόπουλου HM Studies and Publishing
2016 Συρμακέσσης, Σ., & Τσέλιος, Ν. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2016 Αβούρης, Ν., Κατσάνος, Χ., Τσέλιος, Ν., & Μουστάκας, Κ. Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Πανεπιστημίο Πατρών
2016 Balias, S., & Kamarianos, I. (Eds.) University, Economy and Democracy: transformations and challenges LAP LAMBERT Academic Publishing