Αρχική Σπουδές Μεταπτυχιακά Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών


Εξάμηνο 1ο
ΔΘΕ112 Εισαγωγή στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών (ΠΜΣ)
ΕΠΕ102 Εκφράσεις Πολιτισμού και Εκπαίδευσης (ΠΜΣ)
ΕΠΠ123 Εκπαιδευτική Πολιτική και Συγκριτικές Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις (ΠΜΣ)
ΖΕΨ114 Ζητήματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΠΜΣ)
ΜΕΕ101 Μεθοδολογία Eκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές προσεγγίσεις (ΠΜΣ)
ΜΕΚ115 Μουσειολογία και Εκπαίδευση (ΠΜΣ)
ΤΕΚ133 Οι τέχνες στην εκπαίδευση (ΠΜΣ)
ΤΠΕ113 Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και τη Μάθηση (ΠΜΣ)
ΦΣΓ134 Φυσικός και Σχολικός Γραμματισμός: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές (ΠΜΣ)
Εξάμηνο 2ο
ΔΒΕ213 Διδακτική της Βιολογίας: ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία (ΠΜΣ)
ΔΒΜ222 Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΠΜΣ)
ΔΜΕ212 Διδακτική των Μαθηματικών: Ερευνητικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης (ΠΜΣ)
ΔΠΕ214 Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και στη διδασκαλία (ΠΜΣ)
ΖΔΕ223 Ζητήματα Διαπολιτισμικότητας και Ετερότητας στην εκπαίδευση(ΠΜΣ)
ΘΛΟ233 Θεωρίες Λογοτεχνίας (ΠΜΣ)
ΙΕΕ224 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (ΠΜΣ)
ΜΕΕ201 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές προσεγγίσεις (ΠΜΣ)
ΠΑΘ232 Προσεγγίσεις στην Αισθητική Θεωρία και Αγωγή (ΠΜΣ)
ΣΠΠ215 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση (ΠΜΣ)
ΨΝΟ217 Ψυχολογία της Νόησης

Εξάμηνο 3ο
ΔΕΚ322 Δημοκρατία και Εκπαίδευση (ΠΜΣ)
ΔΦΕ312 Διδακτική της Φυσικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία (ΠΜΣ)
ΕΙΕ314 Επιστήμη του Ιστού και Εκπαίδευση (ΠΜΣ)
ΘΔΒ313 Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Βιολογίας (ΠΜΣ)
ΘΕΠ315 Θέματα Επιστημολογίας (ΠΜΣ) / ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ 2022-23
ΚΕΓ323 Κοινωνιολογία της Εκπαιδευτικής Γνώσης και των Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΠΜΣ)
ΚΠΠ_334 Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις στους πολυγραμματισμούς
ΣΕΠ333 Σωματική Έκφραση, Πολιτισμός και Εκπαίδευση (ΠΜΣ)
Εξάμηνο 4ο
ΕΔΕ401 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΠΜΣ)