Ελληνικά συνέδρια
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Εκδότης
2021 Ανδρικόπουλος, Β. και Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και οι πολιτικές επιλογής των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2021 Kατσιγιάννη, Ε. και Υφαντή, Α.Α. Ο θεσμός της θητείας διευθυντών δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μια εμπειρική μελέτη,
2020 (50) Ρήγα, Β. Τα θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας: Μια έρευνα σε εξέλιξη.
2020 Καμπεζά, Μ., Βελλοπούλου, Α., Κουφού, Α., Ράικου, Ν., & Φιλιππίδη, Α. Οι απόψεις των εκπαιδευόμενων νηπιαγωγών για το παιχνίδι, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2020 Παυλή-Κορρέ, Μ., Καραλής, Θ., Τζοβλά, Ε., & Τσικρικώνη, Χ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές και θεσμικές προϋποθέσεις Εργαστήριο Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2020 Καραλής, Θ. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Από την Ώσμωση στη Συνύπαρξη Εργαστήριο Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2019 Ράικου, Ν. & Καραλής, Θ. Αναζητώντας τα ίχνη της σκέψης του Dewey στο έργο του Mezirow
2019 Δαλάπα, Α., Ράικου, Ν., Βοϊνέσκου, Χ., Καραλής, Θ., & Παπαδάκης, Σ. Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
2019 Βελλοπούλου, Α., Φιλιππίδη, Α., Ράικου, Ν., & Καμπεζά, Μ. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων νηπιαγωγών για το παιχνίδι: παρακολουθώντας τις αλλαγές στο πλαίσιο δύο χρόνων συμμετοχής στην πρακτική άσκηση
2019 Άννα Μάμμου & Ευγενία Αρβανίτη Ο Τρίτος Χώρος και τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Αλβανίας υπό το πρίσμα του ενδιάμεσου/τρίτου χώρου» (Σε συνεργασία με την
2019 Σπυριδούλα Γιάκη & Ευγενία Αρβανίτη Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
2019 Βελλοπούλου, Α., Φιλιππίδη, Α., Ράικου, Ν., & Καμπεζά, Μ. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων νηπιαγωγών για το παιχνίδι: παρακολουθώντας τις αλλαγές στο πλαίσιο δύο χρόνων συμμετοχής στην πρακτική άσκηση
2019 Ράικου, Ν., & Καραλής, Θ. Αναζητώντας τα ίχνη της σκέψης του Dewey στο έργο του Mezirow
2019 Δαλάπα, Α., Ράικου, Ν., Βοϊνέσκου, Χ., Καραλής, Θ., & Παπαδάκης, Σ. Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
2019 Κατσιγιάννη, Ε., & Υφαντή, Α.Α. Επισκοπώντας τον λόγο για τη σχολική βελτίωση: Μια συνολική θεώρηση
2019 Ανδρικόπουλος, Β., & Υφαντή, Α.Α. Όψεις της επαγγελματικής ενδυνάμωσης και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα
2019 Καμπεζά, Μ., & Βελλοπούλου, A. Διερευνώντας τη συνεργασία μεταξύ των φοιτητών/τριών στην τάξη του νηπιαγωγείου στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης
2019 Καμπεζά, Μ. Αξιοποιώντας τη δυναμική του παιχνιδιού στις οργανωμένες δραστηριότητες με αντικείμενο τις φυσικές επιστήμες για παιδιά προσχολικής ηλικίας
2019 Καλαντζή, Θ., & Ράικου, Ν. Διερευνώντας τον ρόλο της πρακτικής άσκησης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της αναδυόμενης ενηλικιότητας σε εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς
2019 Κακαβάς, Κ., Ζαχάρος, Κ., Σκοπελίτη, Ε., & Κόμης, Β. Η οικοδόμηση της έννοιας της γωνίας με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
2019 Σιακαλλή, Μ., & Ζαχάρος, Κ. Αλληλεπιδράσεις στα μαθηματικά. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρώτο καλοκαιρινό σχολείο διδακτικών των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο στην Κύπρο
2019 Αντωνοπούλου, Κ., Λαβίδας, Κ., & Ζαχάρος, Κ. Προγραμματιστικές Διαδρομές με το Ozobot bit στην προσχολική εκπαίδευση Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΠΤΔΕ & ΕΤΕΠΕ
2019 Ρήγα, Β. Η κινητική ανάπτυξη στο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού
2019 Κανελλάκου, Ν.-Α., & Βελλοπούλου, Α. Αντιλήψεις νηπιαγωγών για τη διαφοροποιημένη προσέγγιση στη μάθηση και στη διδασκαλία
2019 Kατσιγιάννη, Ε., & Υφαντή, Α.Α. Επισκοπώντας τον λόγο για τη σχολική ηγεσία: Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις