Ελληνικά συνέδρια
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Εκδότης
2023 Μουρίκη, Α. "Φύση, προ-πραγματικό και τέχνη ως ουτοπική πρακτική"
2023 Καταπόδη, Α.-Μ. & Υφαντή, Α.Α. Ο λόγος περί σχολικής ηγεσίας στην επιστημονική αρθρογραφία κατά την περίοδο 2000-2023, Συμπόσιο "Ηγεσία στην εκπαίδευση: λόγος, πολιτικές, πρακτικές"
2023 Ανδρικόπουλος, Β. & Υφαντή, Α.Α. Εκπαιδευτική πολιτική και Νέα Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα: Απόψεις στελεχών διοίκησης, Συμπόσιο "Ηγεσία στην εκπαίδευση: λόγος, πολιτικές, πρακτικές"
2023 Υφαντή, Α.Α Συμπόσιο "Ηγεσία στην εκπαίδευση: λόγος, πολιτικές, πρακτικές"
2023 Φωτοπούλου, Β. & Υφαντή Α.Α. Ανιχνεύοντας ηγετικούς ρόλους παιδιών νηπιακής ηλικίας κατά την προσχολική εκπαίδευσή τους, Συμπόσιο "Ηγεσία στην εκπαίδευση: λόγος, πολιτικές, πρακτικές"
2023 Ρήγα, Β. Ο κινητικός γραμματισμός στο πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση
2023 Ρήγα, Β. & Ζαχαριάδη, Κ. Διαλείμματα κινητικού παιχνιδιού μέσα στη σχολική τάξη
2023 Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. & Πολίτης, Δ. Κινητικό παιχνίδι και μυθοπλασία: Ενισχύοντας τις επιτελικές λειτουργίες των παιδιών στον χώρο του Νηπιαγωγείου
2023 Υφαντή, Α. Α. Η ηγετική δύναμη της εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει
2023 Ζαχαριάδη, Κ., Ρήγα, Β. Διαλείμματα Φυσικής Δραστηριότητας στο αμφιθέατρο για διευκόλυνση και αλλαγή της διαδικασίας μάθησης των φοιτητριών/- τών
2023 Φύσσα, Α., Φωτοπούλου, Β., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Σκοπελίτη, Ε. «Παιχνίδι: Μάθηση ή ψυχαγωγία σε μικτές τάξεις παιδιών με και χωρίς αναπηρίες; Απόψεις υποψηφίων εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης»
2022 Φωτοπούλου, Β. Παιχνίδι και προσχολική εκπαίδευση: Παραδείγματα και εμπειρίες προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας τους στο νηπιαγωγείο
2022 Ανδρικόπουλος, Β.Π. & Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και διοίκηση της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2022 Καταπόδη, Α.Μ. & Υφαντή, Α.Α. Eκφράσεις και χαρακτηριστικά σχολικής ηγεσίας: Εμπειρική μελέτη.
2022 Ανδρικόπουλος, Β.Π. και Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και εθνικές αξιολογήσεις στη σχολική εκπαίδευση: Το παράδειγμα χωρών της Νότιας Ευρώπης.
2022 Αμπατζίδης, Γ., & Εργαζάκη, Μ.. Στο Α. Πολύζος (επιμ.), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», σελ. 44-47 .
2022 Δημοπούλου, Γ., & Γασπαράτου, Ρ. Συζητώντας την έννοια της εμπειρίας στην επιστημονική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας: Ο John Dewey για τις εκπαιδευτικές και τις αντι-εκπαιδευτικές διδακτικές παρεμβάσεις.
2022 Πσ5. Βαλανίδου, Ε., Εργαζάκη, Μ., & Γασπαράτου, Ρ. Στο Κ. Πλακίτση, Ε. Σταμούλης, Ε. Κολοκούρη και Α.Χ. Κορνελάκη (επιμ.), Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πράξης Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου – Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, σελ. 141 – 154 .
2022 Φωτόπουλου Β. "Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες στην COVID/19 εποχή. Η περίπτωση των VHS στην Αυστρία" Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας - ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ΤΗΜΕΝΟΣ - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · 2023, σσ. 370-376
2021 Πολίτης, Δ. «Το Γιωργί της Μιχαλιέσας και ο ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός: Ενήλικες αφηγήσεις/αναβιώσεις μιας χαμένης παιδικότητας» University Studio Press
2021 Ανδρικόπουλος, Β. & Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και οι πολιτικές επιλογής των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2021 Kατσιγιάννη, Ε. & Υφαντή, Α.Α. Ο θεσμός της θητείας διευθυντών δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μια εμπειρική μελέτη,
2021 Σ4. Βαγενά, Β., & Εργαζάκη, Μ. Ανακοίνωση στο 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 19-21 Νοεμβρίου 2021 .
2021 Δημοπούλου, Γ., & Γασπαράτου, Ρ. Ο ιδανικός παιδαγωγός: συγκρίνοντας τις απόψεις του Ρουσσώ με αυτές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών-ΟΜΕΠ
2020 Ρήγα, Β. Τα θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας: Μια έρευνα σε εξέλιξη.