Ελληνικά συνέδρια
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Εκδότης
2020 (50) Ρήγα, Β. Τα θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας: Μια έρευνα σε εξέλιξη.
2020 Ράικου, Ν., Κωνσταντοπούλου, Γ., & Λαβίδας, Κ. Διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στους εκπαιδευτικούς: Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση της εκπαιδευτικής κρίσης από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
2020 Παυλή-Κορρέ, Μ., Καραλής, Θ., Τζοβλά, Ε., & Τσικρικώνη, Χ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές και θεσμικές προϋποθέσεις Εργαστήριο Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2020 Καραλής, Θ. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Από την Ώσμωση στη Συνύπαρξη Εργαστήριο Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2019 Άννα Μάμμου & Ευγενία Αρβανίτη Ο Τρίτος Χώρος και τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Αλβανίας υπό το πρίσμα του ενδιάμεσου/τρίτου χώρου» (Σε συνεργασία με την
2019 Σπυριδούλα Γιάκη & Ευγενία Αρβανίτη Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
2019 Κανελλάκου, Ν.-Α., & Βελλοπούλου, Α. Αντιλήψεις νηπιαγωγών για τη διαφοροποιημένη προσέγγιση στη μάθηση και στη διδασκαλία
2019 Κακαβάς, Κ., Ζαχάρος, Κ., Σκοπελίτη, Ε., & Κόμης, Β. Η οικοδόμηση της έννοιας της γωνίας με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
2019 Σιακαλλή, Μ., & Ζαχάρος, Κ. Αλληλεπιδράσεις στα μαθηματικά. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρώτο καλοκαιρινό σχολείο διδακτικών των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο στην Κύπρο
2019 Καλαντζή, Θ., & Ράικου, Ν. Διερευνώντας τον ρόλο της πρακτικής άσκησης στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της αναδυόμενης ενηλικιότητας σε εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς
2019 Αντωνοπούλου, Κ., Λαβίδας, Κ., & Ζαχάρος, Κ. Προγραμματιστικές Διαδρομές με το Ozobot bit στην προσχολική εκπαίδευση Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΠΤΔΕ & ΕΤΕΠΕ
2019 Kατσιγιάννη, Ε., & Υφαντή, Α.Α. Επισκοπώντας τον λόγο για τη σχολική ηγεσία: Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις
2019 Ανδρικόπουλος, Β., & Υφαντή, Α.Α. Όψεις της επαγγελματικής ενδυνάμωσης και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα
2019 Κατσιγιάννη, Ε., & Υφαντή, Α.Α. Επισκοπώντας τον λόγο για τη σχολική βελτίωση: Μια συνολική θεώρηση
2019 Ράικου, Ν., & Καραλής, Θ. Αναζητώντας τα ίχνη της σκέψης του Dewey στο έργο του Mezirow
2019 Δαλάπα, Α., Ράικου, Ν., Βοϊνέσκου, Χ., Καραλής, Θ., & Παπαδάκης, Σ. Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
2019 Θερμού, Α., & Ρήγα, Β. Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία
2019 Πατούχα, Σ., & Ρήγα, Β. Τα διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στην κινητική συμπεριφορά των παιδιών
2019 Ρήγα, Β. Η κινητική ανάπτυξη στο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού
2019 Ρούβαλη, Α., & Ρήγα, Β. Η ακρόαση της «φωνής» παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του γενικού νηπιαγωγείου
2019 Κυπριανός, Π., & Μπούσια, Χρ. Κρίση και διαμόρφωση ταυτότητας. Λόγος και Πρακτικές των Εκπαιδευτικών σε καθεστώς διαθεσιμότητας
2019 Μητσάκου, Α., & Ρήγα, Β. Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.: μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του
2019 Καμπεζά, Μ., & Βελλοπούλου, A. Διερευνώντας τη συνεργασία μεταξύ των φοιτητών/τριών στην τάξη του νηπιαγωγείου στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης
2019 Λάγιου, Α., Ασημάκη, Α., & Κουστουράκης, Γ. Κοινωνιολογική προσέγγιση των παιδαγωγικών πρακτικών που υλοποιούνται για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις ΔΥΕΠ: Μια μελέτη περίπτωσης Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου
2019 Σακούλης, Δ., Ασημάκη, Α., & Κουστουράκης, Γ. Επιμήκυνση και εγκατάλειψη των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια εναλλακτική κοινωνιολογική προσέγγιση Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου