Ελληνικά συνέδρια
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Εκδότης
2023 Υφαντή, Α. Α. Η ηγετική δύναμη της εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει.
2022 Φωτοπούλου, Β. Παιχνίδι και προσχολική εκπαίδευση: Παραδείγματα και εμπειρίες προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας τους στο νηπιαγωγείο
2022 Ανδρικόπουλος, Β.Π. και Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και διοίκηση της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2022 Καταπόδη, Α.Μ. και Υφαντή, Α.Α. (2022) Eκφράσεις και χαρακτηριστικά σχολικής ηγεσίας: Εμπειρική μελέτη.
2022 Ανδρικόπουλος, Β.Π. και Υφαντή, Α.Α. (2022) Νέα Δημόσια Διοίκηση και εθνικές αξιολογήσεις στη σχολική εκπαίδευση: Το παράδειγμα χωρών της Νότιας Ευρώπης.
2022 Αμπατζίδης, Γ., & Εργαζάκη, Μ.. Στο Α. Πολύζος (επιμ.), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», σελ. 44-47 .
2022 Πσ5. Βαλανίδου, Ε., Εργαζάκη, Μ., & Γασπαράτου, Ρ. Στο Κ. Πλακίτση, Ε. Σταμούλης, Ε. Κολοκούρη και Α.Χ. Κορνελάκη (επιμ.), Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πράξης Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου – Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, σελ. 141 – 154 .
2022 Φωτόπουλου Β. "Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες στην COVID/19 εποχή. Η περίπτωση των VHS στην Αυστρία" Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας - ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ΤΗΜΕΝΟΣ - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · 2023, σσ. 370-376
2021 Πολίτης, Δ. «Το Γιωργί της Μιχαλιέσας και ο ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός: Ενήλικες αφηγήσεις/αναβιώσεις μιας χαμένης παιδικότητας» University Studio Press
2021 Ανδρικόπουλος, Β. και Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και οι πολιτικές επιλογής των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2021 Kατσιγιάννη, Ε. και Υφαντή, Α.Α. Ο θεσμός της θητείας διευθυντών δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μια εμπειρική μελέτη,
2021 Σ4. Βαγενά, Β., & Εργαζάκη, Μ. Ανακοίνωση στο 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 19-21 Νοεμβρίου 2021 .
2020 Ρήγα, Β. Τα θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας: Μια έρευνα σε εξέλιξη.
2020 Παρίση, Αικ. & Σκοπελίτη, Ε. Η επίδραση της μνήμης εργασίας και της προϋπάρχουσας γνώσης στην κατανόηση επιστημονικών πληροφοριών μετά την ανάγνωση ανατρεπτικών κειμένων Πάτρα
2020 Κακαβάς, Κ., Ζαχάρος, Κ., Σκοπελίτη, Ε., & Κόμης, Β. Η εννοιολογική κατανόηση της γωνίας και των διαφορετικών πτυχών της μέσα από τη χρήση οπτικού προγραμματισμού Πάτρα
2020 Καμπεζά, Μ., Βελλοπούλου, Α., Κουφού, Α., Ράικου, Ν., & Φιλιππίδη, Α. Οι απόψεις των εκπαιδευόμενων νηπιαγωγών για το παιχνίδι, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2020 Παυλή-Κορρέ, Μ., Καραλής, Θ., Τζοβλά, Ε., & Τσικρικώνη, Χ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές και θεσμικές προϋποθέσεις Εργαστήριο Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2020 Καραλής, Θ. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Από την Ώσμωση στη Συνύπαρξη Εργαστήριο Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2019 Κακαβάς, Κ., Ζαχάρος, Κ., Σκοπελίτη, Ε., & Κόμης, Β. Η οικοδόμηση της έννοιας της γωνίας με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κύπρου
2019 Ράικου, Ν. & Καραλής, Θ. Αναζητώντας τα ίχνη της σκέψης του Dewey στο έργο του Mezirow
2019 Δαλάπα, Α., Ράικου, Ν., Βοϊνέσκου, Χ., Καραλής, Θ., & Παπαδάκης, Σ. Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
2019 Βελλοπούλου, Α., Φιλιππίδη, Α., Ράικου, Ν., & Καμπεζά, Μ. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων νηπιαγωγών για το παιχνίδι: παρακολουθώντας τις αλλαγές στο πλαίσιο δύο χρόνων συμμετοχής στην πρακτική άσκηση
2019 Άννα Μάμμου & Ευγενία Αρβανίτη Ο Τρίτος Χώρος και τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Αλβανίας υπό το πρίσμα του ενδιάμεσου/τρίτου χώρου» (Σε συνεργασία με την
2019 Σπυριδούλα Γιάκη & Ευγενία Αρβανίτη Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
2019 Σκοπελίτη, Ε. & Βοσνιάδου, Σ. Οι διδακτικές αναλογίες στη μάθηση αντιδιαισθητικών πληροφοριών: Δημιουργία επιπλέ- ον παρανοήσεων ή οικοδόμηση γνώσης; Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης