Ελληνικά συνέδρια
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Εκδότης
2023 Ρήγα, Β. Ο κινητικός γραμματισμός στο πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση
2023 Ρήγα, Β. & Ζαχαριάδη, Κ. Διαλείμματα κινητικού παιχνιδιού μέσα στη σχολική τάξη
2023 Ρούβαλη, Α., Ρήγα, Β. & Πολίτης, Δ. Κινητικό παιχνίδι και μυθοπλασία: Ενισχύοντας τις επιτελικές λειτουργίες των παιδιών στον χώρο του Νηπιαγωγείου
2023 Υφαντή, Α. Α. Η ηγετική δύναμη της εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει.
2023 Φύσσα, Α., Φωτοπούλου, Β., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Σκοπελίτη, Ε. «Παιχνίδι: Μάθηση ή ψυχαγωγία σε μικτές τάξεις παιδιών με και χωρίς αναπηρίες; Απόψεις υποψηφίων εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης»
2022 Φωτοπούλου, Β. Παιχνίδι και προσχολική εκπαίδευση: Παραδείγματα και εμπειρίες προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας τους στο νηπιαγωγείο
2022 Ανδρικόπουλος, Β.Π. και Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και διοίκηση της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2022 Καταπόδη, Α.Μ. και Υφαντή, Α.Α. (2022) Eκφράσεις και χαρακτηριστικά σχολικής ηγεσίας: Εμπειρική μελέτη.
2022 Ανδρικόπουλος, Β.Π. και Υφαντή, Α.Α. (2022) Νέα Δημόσια Διοίκηση και εθνικές αξιολογήσεις στη σχολική εκπαίδευση: Το παράδειγμα χωρών της Νότιας Ευρώπης.
2022 Αμπατζίδης, Γ., & Εργαζάκη, Μ.. Στο Α. Πολύζος (επιμ.), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», σελ. 44-47 .
2022 Δημοπούλου, Γ., & Γασπαράτου, Ρ. Συζητώντας την έννοια της εμπειρίας στην επιστημονική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας: Ο John Dewey για τις εκπαιδευτικές και τις αντι-εκπαιδευτικές διδακτικές παρεμβάσεις.
2022 Πσ5. Βαλανίδου, Ε., Εργαζάκη, Μ., & Γασπαράτου, Ρ. Στο Κ. Πλακίτση, Ε. Σταμούλης, Ε. Κολοκούρη και Α.Χ. Κορνελάκη (επιμ.), Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πράξης Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου – Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, σελ. 141 – 154 .
2022 Φωτόπουλου Β. "Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες στην COVID/19 εποχή. Η περίπτωση των VHS στην Αυστρία" Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας - ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ΤΗΜΕΝΟΣ - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · 2023, σσ. 370-376
2021 Πολίτης, Δ. «Το Γιωργί της Μιχαλιέσας και ο ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός: Ενήλικες αφηγήσεις/αναβιώσεις μιας χαμένης παιδικότητας» University Studio Press
2021 Ανδρικόπουλος, Β. και Υφαντή, Α.Α. Νέα Δημόσια Διοίκηση και οι πολιτικές επιλογής των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2021 Kατσιγιάννη, Ε. και Υφαντή, Α.Α. Ο θεσμός της θητείας διευθυντών δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μια εμπειρική μελέτη,
2021 Σ4. Βαγενά, Β., & Εργαζάκη, Μ. Ανακοίνωση στο 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 19-21 Νοεμβρίου 2021 .
2021 Δημοπούλου, Γ., & Γασπαράτου, Ρ. Ο ιδανικός παιδαγωγός: συγκρίνοντας τις απόψεις του Ρουσσώ με αυτές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών-ΟΜΕΠ
2020 Ρήγα, Β. Τα θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα στα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας: Μια έρευνα σε εξέλιξη.
2020 Παρίση, Αικ. & Σκοπελίτη, Ε. Η επίδραση της μνήμης εργασίας και της προϋπάρχουσας γνώσης στην κατανόηση επιστημονικών πληροφοριών μετά την ανάγνωση ανατρεπτικών κειμένων Πάτρα
2020 Κακαβάς, Κ., Ζαχάρος, Κ., Σκοπελίτη, Ε., & Κόμης, Β. Η εννοιολογική κατανόηση της γωνίας και των διαφορετικών πτυχών της μέσα από τη χρήση οπτικού προγραμματισμού Πάτρα
2020 Καμπεζά, Μ., Βελλοπούλου, Α., Κουφού, Α., Ράικου, Ν., & Φιλιππίδη, Α. Οι απόψεις των εκπαιδευόμενων νηπιαγωγών για το παιχνίδι, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2020 Παυλή-Κορρέ, Μ., Καραλής, Θ., Τζοβλά, Ε., & Τσικρικώνη, Χ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές και θεσμικές προϋποθέσεις Εργαστήριο Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2020 Καραλής, Θ. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Από την Ώσμωση στη Συνύπαρξη Εργαστήριο Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2019 Κακαβάς, Κ., Ζαχάρος, Κ., Σκοπελίτη, Ε., & Κόμης, Β. Η οικοδόμηση της έννοιας της γωνίας με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κύπρου