Αρχική Το Τμήμα Χαιρετισμοί

Σας καλωσορίζουμε στο Δικτυακό Τόπο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ιδρύθηκε το 1983 (ως Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής και την παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις/στους παιδαγωγούς της προσχολικής ηλικίας. Πράγματι, το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό στα πλαίσια του οποίου καλλιεργούνται, τόσο στο επίπεδο της διδασκαλίας όσο και σε αυτό της έρευνας, όλες εκείνες οι επιστήμες οι οποίες διεθνώς προσδιορίζονται ως Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής. Επίσης, αποστολή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ήταν και είναι μέχρι τώρα, η εκπαίδευση σύγχρονων παιδαγωγών για την προδημοτική εκπαίδευση.

Ωστόσο, οι τεράστιες αλλαγές που συντελούνται στα εκπαιδευτικά συστήματα τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, η πολυετής εμπειρία της λειτουργίας μας, η διεύρυνση και η πολλαπλότητα των ερευνητικών αναζητήσεων και κατευθύνσεών μας, οι ποικίλες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προσδοκίες που επενδύονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα, έχουν στην πραγματικότητα οδηγήσει το Τμήμα μας στη διαμόρφωση μιας φυσιογνωμίας ενός σύγχρονου Τμήματος Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Επιστήμονες προερχόμενοι/ες από πολλές και διαφορετικές περιοχές των επιστημών, διδάσκουν και επιτελούν ερευνητικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων, προσπαθώντας να οδηγήσουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος, από τη μια πλευρά στη συγκρότηση ολοκληρωμένης επιστημονικής ταυτότητας στο πλαίσιο των παραδόσεων των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και από την άλλη στη δημιουργία μιας ταυτότητας σύγχρονου εκπαιδευτικού.

Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις ακόλουθες τέσσερις ειδικεύσεις, από τις οποίες μέχρι σήμερα λειτουργούν η πρώτη, η τρίτη και η τέταρτη:

  1. Κοινωνική θεωρία, πολιτική και πρακτικές στην εκπαίδευση
  2. Ψυχολογία στην εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή
  3. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην εκπαίδευση
  4. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση

Το Τμήμα είναι καλά στελεχωμένο με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και έχει κατά προσέγγιση 1060 προπτυχιακούς, 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 65 υποψήφιους διδάκτορες.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΑΠΗ, Καθηγητής Θανάσης Καραλής