Αρχική Προσωπικό Νεκτάριος Στελλάκης ( Αναπληρωτής Καθηγητής )


Βιογραφικό

Ο Νεκτάριος Στελλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι δάσκαλος και νηπιαγωγός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πρόσκτηση της Γλώσσας στο Τμήμα Γλώσσας και Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Έσσεξ της Βρετανίας . Η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Παν. Πατρών και έχει τίτλο "Ικανότητες γραφής παιδιών προδημοτικής εκπαίδευσης: Όψεις του αναδυόμενου γραμματισμού στην προδημοτική εκπαίδευση". Έχει εργαστεί ως δάσκαλος και συνεργάζεται με ποικίλους φορείς στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το γραμματισμό. Από το 2007 έως τον Απρίλιο του 2012 υπηρέτησε ως λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν. Πατρών (ΦΕΚ: 233/11-4-07, τ. Γ', σελ. 1801). Tον Απρίλιο του 2012 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής(ΦΕΚ 358/30-3-2012, τ.Γ', σελ. 3024)και τον Μάρτιο του 2016 μονιμοποιήθηκε στην ίδια βαθμίδα (ΦΕΚ 219/10-3-2016, τ. Γ', σελ. 1490). Τον Δεκέμβριου του 2021 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής (ΦΕΚ 3092/16-12-2021 τ.Γ’). Το γνωστικό αντικείμενό του είναι "Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία". Τα έτη 2005 - 2009 διετέλεσε πρόεδρος της Δ.Ε. της Ελληνικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.). Τον Ιούλιο του 2012 εκλέχτηκε, ύστερα από πρόταση των Επιτροπών Ελλάδος, Σουηδίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας και Σλοβακίας, Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης για την Ευρώπη (2013-15) και το 2015 επανεξελέγη παμψηφεί στην ίδια θέση με θητεία από το 2016-2018. Με την ιδιότητά του αυτή συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά δίκτυα και διεθνείς οργανισμούς, που έχουν σκοπό την προώθηση ζητημάτων που αφορούν την Πρoσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (Early Childhood Care and Education).Ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Παν. Πατρών: ΤΕΕΑΠΗ (ΜΙS 299935: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κατά τα έτη 2010-2013 (2015). Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Παν. Πατρών: Τμήματος ΤΕΕΑΠΗ" (με ΜΙS 5000516), που υλοποιείται στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κατά τα έτη 2014-2020. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων. Ώρες συνεργασίας: Τρίτη: 12:00-14:00, Τετάρτη: 13:00-14:00


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

α) Αναδυόμενος γραμματισμός β) Πρακτικές γραμματισμού στην προσχολική εκπαίδευση γ)Οικογενειακός γραμματισμόςΒιβλία

Στελλάκης, Ν. & Σπηλιοπούλου, Γ., Προτάσεις δραστηριοτήτων για την ενίσχυσης της επικοινωνίας στην τάξη και την εξοικείωση των παιδιών με τον γραπτό λόγο: Δουλεύοντας στα νηπιαγωγεία των Κ.Υ.Τ. και Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων., Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Trikic, Z. & Stellakis, N., Building bridges – Bridging the gap: Supporting wellbeing, learning, development and integration ofyoung refugee and migrant children in Greece. Guidebook for kindergarten teachers working in refugee camps., Leiden – The Netherlands, International Step by Step Association, 2020 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Trikic, Z. & Στελλάκης, Ν., Χτίζοντας γέφυρες – Γεφυρώνοντας το χάσμα: Υποστηρίζοντας την ευημερία, τη μάθηση, την ανάπτυξη και την ένταξη των μικρών παιδιών προσφύγων και μεταναστών στηνΕλλάδα. Εγχειρίδιο για νηπιαγωγούς που εργάζονται σε καμπ προσφύγων., Leiden – The Netherlands, International Step by Step Association https://www.issa.nl/content/building-bridges-bridging-gap-supporting-wellbeing-learning-development-and-integration, 2020 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kalantzis, M, Cope, W., Στελλάκης, Ν. & Αρβανίτη, Ε., 2019 Γραμματισμοί: Μια παιδαγωγική διαφοροποιημένου σχεδιασμού και πολυτροπικών νοηματοδοτήσεων., Αθήνα, Κριτική, 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Κεφάλαια βιβλίων

Στελλάκης, Ν., 2017, Πρακτικές γραμματισμού στο νηπιαγωγείο, Συγγραφική Ομάδα, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σύγχρονες Ερευνητικές Τάσεις στην Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (επισυναπτόμενο αρχείο)

Γαλάνης, Γ., Γαλάνη, Ζ., & Στελλάκης, Ν., 2016, Κατασκευή εργαλείου για την αποτύπωση των εμπειριών των παιδιών για τις πρακτικές γραμματισμού στο οικογενειακό τους περιβάλλον, Π. Κυπριανός & J.-P. Pourtois (Επιμ.), Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες, Πάτρα, Opportuna (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, N., 2015, When theory and practice “converce” Teaching Language in kindergarten by 4th year university students, H. Kourkoutas & V. Oikonomidis (Eds.), University - School partnership. Creating Community of Learning, Rethymno, University of Crete (επισυναπτόμενο αρχείο)

Vaos, A., Stellakis, N., Apostolou, Z., 2013, Meeting ourselves, meeting art, meeting language: A project for kindergarten., J. Andrzejewska & Ε. Lewandowska (Επιμ.)., Responsible adults in a child’s space, Warsaw, Polish Committee of the Word Organization for Early Childhood Education. (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., & Αποστόλου, Ζ., 2012, Η γωνιά της βιβλιοθήκης στην προσχολική τάξη: Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της, Ε. Μέλλου (Επιμ.), Βοήθημα Εκπαιδευτικού Μικρών Παιδιών: Γνωστικά Αντικείμενα - Αξιολόγηση, τόμος 2ος, Αθήνα, Μέλλου Ελένη - Χαμόγελο του Παιδιού (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., & Στελλάκης, Ν., 2012, Η αξιοποίηση διαφορετικών πόρων νοηματοδότησης για τη συστηματοποίηση της καθημερινής γνώσης στο νηπιαγωγείο: Μια θεματική ενότητα για το "Διάστημα", Ευ. Κούρτη (Επιμ.), Παιδική ηλικία και μέσα μαζικής επικοινωνίας, τ. Β’, ΟΜΕΡ, Ηρόδοτος (επισυναπτόμενο αρχείο)

Ανδρικοπούλου, Ε., Αποστόλου, Ζ., Μυλωνά, Θ., & Στελλάκης, Ν., 2006, Είμαι ο/η: Μια διδακτική παρέμβαση για την ενίσχυση της προφορικής επικοινωνίας και την ανάδυση του γραμματισμού, Π. Παπούλια, Α. Φτερνιάτη & Κ. Θηβαίος (Επιμ.), Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., & Στελλάκης, Ν., 2006, Πρακτικές γραμματισμού στην προδημοτική εκπαίδευση: ένα πρόγραμμα, δύο προσεγγίσεις, , Π. Παπούλια - Τζελέπη, Α. Φτερνιάτη & Κ. Θηβαίος (Επιμ.), Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., 2004, Πρώτες προσπάθειες γραφής από παιδιά προσχολικής ηλικίας: Η σημασία του προφωνημικού σταδίου γραφής στην ανάδυση του γραμματισμού, Π. Παπούλια-Τζελέπη & Ε. Τάφα (Επιμ.), Γλώσσα και γραμματισμός στη νέα χιλιετία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (επισυναπτόμενο αρχείο)

Μηναδοπούλου, Μ., Κονδύλη, Μ., Αποστόλου, Ζ., Βελλοπούλου, Α., Παπανδρέου, Μ., Παπαπάνου, Ι., Στελλάκης, Ν. & Χατζηπέτρου, Α., 2004, «Ο Σίμος Συστηματικός και η Τασία Αταξία»: Η διαθεματική έννοια του συστήματος., Κιτσαράς , Γ. (Επιμ.), Προγράμματα: Διδακτική Μεθοδολογία Προσχολικής Αγωγής, Αθήνα, έκδοση του ιδίου (επισυναπτόμενο αρχείο)

Cook, V., Iarossi, E., Stellakis, N., & Tokumaru, Y., 2003, Effects of the L2 on the Syntactic Processing of the L1, Cook Vivian (Ed.), Effects of the Second Language on the First, Clevedon, Multilingual Matters LTD

Stellakis, N., 2003, The emergence of writing: Children’s writing during the pre-phonemic spelling stage, Ε. Μela-Athanasopoulou, Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, Aristotle University (επισυναπτόμενο αρχείο)

Cook, V., Iarossi, E., Stellakis, N. & Tokumaru, Y., 2003, Effects of the L2 on the Syntactic Processing of the L1, Cook Vivian, Effects of the Second Language on the First, Clevedon:, Multilingual Matters LTD. (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., 2001, Η συνειδητοποίηση των διαφορετικών μορφών διάταξης στο χώρο του γραπτού λόγου ως μέρος της γενικότερης διαδικασίας ανάδυσης του γραμματισμού από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Π. Παπούλια-Τζελέπη (Επιμ.), Ανάδυση του γραμματισμού: Έρευνα και προοπτική, Αθήνα, Καστανιώτης (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., 2000, Πρόσκτηση των ικανοτήτων γραφής, Π. Παπούλια-Τζελέπη (Επιμ.), Γραμματισμός στα Βαλκάνια: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού (επισυναπτόμενο αρχείο)


Ελληνικά περιοδικά

Τσίρμπα, Χ. & Στελλάκης, Ν., 2021, Διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπιαγωγών για τις προσδοκίες των γονέων από το νηπιαγωγείο σε σχέση με το γραμματισμό. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 18 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Παπαδημητρίου, Κ. & Στελλάκης, Ν., 2020, Πρώτος γραμματισμός και αγόρια: Τα βιβλία πληροφοριών Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 17 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Αποστόλου, Ζ. & Στελλάκης, Ν., 2020, Διερεύνηση των αντιλήψεων νηπιαγωγών και δασκάλων της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου αναφορικά με τις προσδοκίες γονέων για τον γραμματισμό των παιδιών τους και τη μεταξύ τους συνεργασία Έρευνα στην εκπαίδευση 9 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Σιντήλα Ελένη, νηπιαγωγός & Στελλάκης Νεκτάριος,, 2019, Πρακτικές ενίσχυσης του λεξιλογίου στο νηπιαγωγείο Νέα Παιδεία 169 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., 2015, Πρόσβαση και Ποιότητα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Ελλάδα Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 14 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Αντωνοπούλου, Ε., & Στελλάκης, Ν., 2014, Ο ρόλος των κινήτρων για ανάγνωση στν ενίσχυση του πρώτου γραμματισμού Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 13 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Βάος, Α., Καραλής, Α., Στελλάκης, Ν., & Αποστόλου, Ζ., 2014, ETRA project - Education Through Rehabilitative Outsider Art- Photo: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την τέχνη της φωτογραφίας και την εικαστική επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας Περιοδικό ΟΜΕΡ, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 13 Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 13 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., 2012, Απόψεις μητέρων παιδιών προσχολικής ηλικίας για το ρόλο και τις πρακτικές γραμματισμού στο νηπιαγωγείο και την Α' τάξη του δημοτικού Νέα Παιδεία 144 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., & Παραμυθιώτου, Μ., 2012, Παρουσίαση και αξιολόγηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος για τις πρακτικές γραμματισμού στο νηπιαγωγείο Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 11α (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., & Αποστόλου, Ζ., 2011, Η γωνιά της βιβλιοθήκης και ο έντυπος λόγος στο νηπιαγωγείο: Πρώτη καταγραφή και συζήτηση Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 10 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ. & Στελλάκης, Ν., 2010, Διδασκαλία της γλώσσας ή του γραμματισμού στο ελληνικό νηπιαγωγείο: Μερικά ζητήματα και ζητού- μενα Νέα Παιδεία 136 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Διεθνή περιοδικά

Tsirmpa,C., Stellakis, N. & Lavidas, K., 2021, Beliefs of parents of preschool children about literacy: facilitative and conventional approaches, European Early Childhood Education Research Journal 29 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Apostolou, Z., Stellakis, N., Koustourakis, G., 2020, Pre-primary and first grade primary school teachers’ perceptions on the integration of pre-primary and first grade primary school curricula in Greece, L1-Educational Studies in Language and Literature 20 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, N. & Spiliopoulou, G., 2020, Recognizing the value of Kindergarten by refugee parents and developing forms of collaboration with teachers working in Kindergartens of Reception and Identification Centers, International Journal of Social Policy and Education 2 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Apostolou, Z., Stellakis, N., 2020, Teachers' perceptions of integrating kindergarten and first-grade primary school language curricula, Journal of Childhood, Education & Society 13 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Tsirmpa, C., Stellakis, N. & Lavidas, K., 2019, Parent Reading Belief Inventory: adaption and psychometric properties with a sample of Greek parents, Educational Role of Language Journal 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, N., 2019, Mothers’ of preschool age children beliefs about the teaching of language and literacy at kindergarten and Grade A of primary school, Issues in Childhood Care and Education 583 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Apostolou, Z. & Stellakis, N., 2019, Preschool and first grade teachers' perceptions on working together to enhance literacy, International Association for the Educational Role of Language 2 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, N., 2018, Access to and quality of early childhood education and care in Greece, Journal of Early Childhood Studies (online first) (επισυναπτόμενο αρχείο)

Mayol Lassallem M. & Stellakis, N., 2018, OMEP-Policy Forum: Financing Early Childhood Care and Education—Justice for Early Childhood, International Journal of Early Childhood 50 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, N., & Galanis, G., 2017, Assessing pre-schoolers’ narrative skills, Journal of Early Childhood Studies 1 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, N., 2015, Teaching spelling in pre-primary education: Preschool children’s texts about their world(s), An Leanbh Óg: The OMEP Ireland Journal of Early Childhood Studies 9 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, N., 2012, Greek kindergarten teachers' beliefs and practices in early literacy, Literacy 46 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kondyli, M. & Stellakis, N., 2005, Contexts For Learning To Be Literate: Some Evidence From Greek Pre-Primary Education Setting, L1-Educational Studies in Language and Literature 50 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kondyli, M. & Stellakis, N., 2004, The emergence of writing: Children‟s writing during the pre-alphabetic spelling phase. Educational Studies in Language and Literature 4: 129- 50., Educational Studies in Language and Literature 4 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Apostolou, Z., Koustourakis, G., Stellakis, N. & Lavidas, K., , Investigation of perceptions and practices of kindergarten and first grade primary school teachers concerning their cooperation for the enhancement of literacy, Mediterranean Journal of Education 13 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Ελληνικά συνέδρια

Απόστολου, Ζ. & Στελλάκης, Ν., 2019, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός», Σύνδεση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία της γλώσσας: Αίσθηση γνώσης νηπιαγωγών και δασκάλων της Α’ Δημοτικού για τα επίσημα Αναλυτικά Προγράμματα., Αθήνα, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, Αθήνα, 10-12 Μαΐου 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Τσίρμπα, Χ. & Στελλάκης, Ν., 2019, «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας»., Διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπιαγωγών για τις προσδοκίες των γονέων από το νηπιαγωγείο σε σχέση με το γραμματισμό, None, None, Πάτρα, 1-3 Νοεμβρίου 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Μεσσάρης, Δ., Στελλάκης, Ν., Παραμυθιώτου, Μ., & Αποστόλου, Ζ., 2015, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Υποστηρίζοντας την αειφορία στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, Βόλος, None, Βόλος, 8-10 Μαΐου 2015 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis N. & Koustourakis G., 2014, Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία, Reading dispositions of preschool aged children from two different socio-cultural backgrounds., Θεσσαλονίκη, None, Θεσσαλονίκη, 31/10-1/11/2014 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, N., & Koustourakis, G., 2014, Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία, Reading dispositions of preschool aged children from two different sociocultural backgrounds, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 31.10-1.11 2014 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Συκιώτη, Ε., & Στελλάκης, Ν., 2007, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο OMEP Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, Δημιουργία Εργαλείου για την αποτίμηση των ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης παιδιών προσχολικής ηλικίας, Αθήνα, Ελληνική Επιτροπή Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ), Πάτρα, 1-3 Ιουνίου 2007 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Συκιώτη, Ε. & Στελλάκης, Ν., 2007, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΟΜΕΡ: Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης, Δημιουργία εργαλείου για την αποτίμηση των ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης παιδιών προσχολικής ηλικίας, Αθήνα, Ελληνική Επιτροπή ΟΜΕΡ, Πάτρα, 1-3/6/2007 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Καρκούλια, Κ., & Στελλάκης, Ν., 2005, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο OMEP "Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία", Δυνατότητες διερεύνησης της γραπτής γλώσσας και ενίσχυσης της ανάδυσης του γραμματισμού μέσα από τη Διαθεματική Προσέγγιση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Θεσσαλονίκη, 30/5 - 1/6 2003 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., 2004, Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ενίσχυση της ανάδυσης του γραμματισμού στο πρώτο σχολείο, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, None (επισυναπτόμενο αρχείο)


Διεθνή συνέδρια

Τσίρμπα, Χ. & Στελλάκης, Ν., 2019, 3ο Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί», Οι πρακτικές γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας και διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με αυτές, Λευκωσία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, Λευκωσία, 11-12 Οκτωβρίου 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Vaos, Α., Stellakis, Ν., Turchetti A. & Papachristopoulos N., 2013, 28th OMEP World Symposium “Early Childhood in the 21st century: Children’s right to live, play, explore and learn about the world around them, The art of photography and the construction of the picture of myself and other: a program for preschool age children., Campo Grande, Editora UFMS, Campo Grande, Brazil, None (επισυναπτόμενο αρχείο)

Vaos A. & Stellakis N., 2013, International Scientific and Professional Conference: Play and playing in early childhood., Deepening preschool children's experience through artistic play., Zagreb, OMEP, Zagreb Croatia, 8-11 May 2013 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Τασιούλη, Γ., & Στελλάκης, Ν., 2011, European Conference of Ο.M.E.P. 2011- Perspectives on Creativity and Learning in Early Childhood, Οργάνωση ενός προγράμματος οικογενειακού γραμματισμού με τη συμπερίληψη των αναγκών των γονέων, Nicosia, Cyprus National Committee of OMEP, Nicosia, Cyprus, 6-8/5/2011 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Koustourakis, G. & Stellakis, N., 2011, European Conference of Ο.M.E.P. 2011- Perspectives on Creativity and Learning in Early Childhood., A sociological approach on teaching decontextualized language in Greek kindergarten: the Curriculum adaptations, Nicosia, Cyprus National Committee of OMEP, Nicosia, Cyprus, 6-8/5/2011 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Engels - Kritidis, R., & Stellakis, N., 2010, 5th Annual South - East European Doctoral Student Conference - Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, Cultural Integration of Bulgarian Immigrants' Children in Greece through the Similarities between Greek and Bulgarian Proverbs and Sayings, Thessaloniki, South - East European Research Centre, Thessaloniki, Greece, 13-14/9/2010 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., 2009, 5ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμού - Γραφή και γραφές στον 21ο αιώνα: Η πρόκληση για την εκπαίδευση, Μαθαίνοντας (για) τη γραφή γράφοντας: Ανάλυση μιας μελέτης περίπτωσης, Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού, Πάτρα, 13-14/11/2009 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Μωραΐτη, Τ., & Στελλάκης, Ν., 2009, European Conference OMEP 2009- Current Issues in Preschool Education in Europe: Shaping the Future. Conference Proceedings, Ενισχύοντας τις αφηγηματικές ικανότητες των μαθητών ενός νηπιαγωγείου, Athens, Greek National Committee of OMEP, Syros, Greece, 28-30/4/2009 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, N. & Kondyli, M., 2009, 16th European Conference on Reading and 1st Ibero-American Forum on Literacies "Discovering Worlds of Literacy", Children’s utilization of written language in meaningful situations: Literacy events in role play contexts, Braga, Portugal, Littera – Associacao Portuguesa para a Literacia & Universidade do Minho., Braga, Portugal, July 19th - 22nd, 2009 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Koustourakis, G. & Stellakis, N., 2009, European Conference of Ο.M.E.P. 2009- Current Issues in Preschool Education in Europe: Shaping the Future., New Curriculum-New Roles for kindergarten teachers: An in-depth investigation of presupposition of knowledge forms regarding literacy in Greek Pre-Primary Curriculum., Athens, Greek National Committee of OMEP, Syros, Greece, 28-30/4/2009 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Στελλάκης, Ν., 2002, Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Η εκμάθηση της γραφής του ονόματος ως κομβικό σημείο στην πορεία ανάδυσης του γραμματισμού, Ρέθυμνο, Π.Τ.Π.Ε., Παν. Κρήτης, Ρέθυμνο, None (επισυναπτόμενο αρχείο)