Αρχική Προσωπικό Μαριάννα Κονδύλη ( Ομότιμη Καθηγήτρια )


Βιογραφικό

Γνωστικό Αντικείμενο: «Kοινωνιογλωσσική θεωρία και εφαρμογές για τη διδασκαλία της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση» (ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 181/4-8-2004. Εργάστηκε ως μεταφράστρια και επιμελήτρια. Διδασκαλία με σύμβαση 407/82 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (νυν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η) του Παν/μιου Πατρών (1990-1992). Aπό τo 1993 υπηρετεί στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η του Παν/μιου Πατρών. Kύριο διοικητικό έργο: Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2004- σήμερα). Διευθύντρια του εργαστηρίου Γλώσσας και Λογοτεχνίας (2009- σήμερα). Διευθύντρια του Τομέα Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης (2007-2008, 2008-2009, 2010-2011). Mέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (1996- σήμερα). Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης και των Γλωσσικών Mαθημάτων (1996-2006). Μέλος του ΔΣ του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτσιμού του Παν/μίου Πατρών (2017-σήμερα)
Ώρες συνεργασίας Τετάρτη 12,00-14,00 ή και μετά από συνεννόηση Διδακτικό έργο (μετά το 1993) Προπτυχιακά μαθήματα: Διδασκαλία των μαθημάτων “Διδακτική της Γλώσσας Ι”, “Θέματα κοινωνικής γλωσσολογίας” (προσφέρεται και στο Τμήμα Φιλοσοφίας του οικείου Παν/μίου), “Ζητήματα δίγλωσσης εκπαίδευσης” (προσφέρεται και στα Τμήματα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας του οικείου Παν/μίου), “Θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης”, “Kειμενογλωσσολογία”. “Γλώσσα, κοινωνία και νόηση”, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Παν/μίου Αθηνών). Μεταπτυχιακά μαθήματα: “Γλωσσική ανάλυση σχολικών και εκπαιδευτικών κειμένων” (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν/μίου Πατρών). “Διδακτική Αξιοποίηση της Γλωσσικής Ποικιλίας: Λειτουργικές Ποικιλίες και Κώδικες στην Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011) Προγράμματα εξομοίωσης-επιμόρφωσης. Μάθημα «Παιδική γλώσσα και επικοινωνία», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παν/μίου Πατρών (EΠEAEK-YΠEΠΘ) (1997-1999). «Γραμματισμός και Διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων», Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδευσης Παν/μίου Πατρών (EΠEAEK-YΠEΠΘ) (2004). «Γλώσσα και εκπαίδευση», Διδασκαλείο Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπ/μίου Αθηνών (εαρινά εξάμηνα 2007-2011).


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κοινωνιογλωσσολογία, εκπαιδευτική γλωσσολογία με έμφαση στις εφαρμογές της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας, διδακτική της γλώσσας και του γραμματισμού στην πρώτη σχολική ηλικία.Βιβλία

Αρχάκης, A., & Kονδύλη, M., Eισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Αθήνα, Νήσος, 2002 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kονδύλη, M., & Παπαπάνου, I., Mάθηση και δημιουργικότητα. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας για παιδιά 5-8 ετών, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2000 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kατή, Δ., Kονδύλη, M., & Nικηφορίδου, K. (Eισαγωγή-Επιμέλεια), Γλώσσα και νόηση. Eπιστημονικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1999 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kondyli, M., & Papamichael, Υ. (Eds.), Manuel scolaire: Recherche et Evaluation. Actes de l’Atelier International de l’UNESCO: Researche pedagogique et elaboration des manuels, Αθήνα, Commission Nationale Hellenique pour l'Unesco, 1996 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Κεφάλαια βιβλίων

Κονδύλη, Μ., 2017, «Mάθηση της γλώσσας, μάθηση του κόσμου, μάθησης περί της γλώσσας»: Γλωσσικά εδραιωμένη μάθηση και γλωσσικός γραμματισμός, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σύγχρονες Ερευνητικές Τάσεις στην Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., & Στελλάκης, Ν., 2012, Η αξιοποίηση διαφορετικών πόρων νοηματοδότησης για τη συστηματοποίηση της καθημερινής γνώσης στο νηπιαγωγείο: Μια θεματική ενότητα για το "Διάστημα", Ευ. Κούρτη (Επιμ.), Παιδική ηλικία και μέσα μαζικής επικοινωνίας, τ. Β’, Αθήνα, Ηρόδοτος/ΟΜΕΡ (επισυναπτόμενο αρχείο)

Γιαννίση, Π., & Κονδύλη, Μ., 2012, Σημειωτικές διαδικασίες στη διδακτική προσέγγιση κατηγοριών μη κοινής γνώσης: ορισμοί και ταξινομήσεις γεωμετρικών σχημάτων από παιδιά νηπιαγωγείου, Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (Eds.), Selected papers of the 10th ICGL, Komotini, Democritus University of Thrace (επισυναπτόμενο αρχείο)

Παΐζη, E., & Κονδύλη, M., 2011, H ονοματοποίηση σε μαθητικά γραπτά: Γραμματική μεταφορά και σημασιολογική ποικιλότητα, M. Πουρκός & E. Kατσαρού (Επιμ.), Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα, Θεσσαλονίκη, Νησίδες (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., 2009, Εισαγωγή, Μ. Κονδύλη, Γ. Κουζέλης & Ο. Μαράτου (Επιμ.), Ζαν Πιαζέ, Νόαμ Τσόμσκι. Θεωρίες της γλώσσας, Θεωρίες της μάθησης. Μια διαμάχη, Αθήνα, Νήσος (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., & Zηνιέρη K., 2007, Γλωσσικές επιδόσεις μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών στα μαθηματικά της Γ’ Δημοτικού, Eυ. Tρέσου (Επιμ.), Η διδασκαλία των μαθηματικών. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., & Στελλάκης, Ν., 2006, Πρακτικές γραμματισμού στην προδημοτική εκπαίδευση: ένα πρόγραμμα, δύο προσεγγίσεις, Π. Παπούλια - Τζελέπη, Α. Φτερνιάτη & Κ. Θηβαίος (Επιμ.), Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (επισυναπτόμενο αρχείο)

Αποστόλου, Ζ., Βελλοπούλου, Α., Κονδύλη, Μ., Μηναδοπούλου, Μ., Παπανδρέου, Μ., Παπαπάνου, Ι., Στελλάκης, Ν., & Χατζηπέτρου, Α., 2005, Η επεξεργασία των θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο: η έννοια του συστήματος, Δ. Γερμανός κ.ά. (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ: Η Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα

Μηναδοπούλου, Μ., Κονδύλη, Μ., Αποστόλου, Ζ., Βελλοπούλου, Α., Παπανδρέου, Μ., Παπαπάνου, Ι., Στελλάκης, Ν., & Χατζηπέτρου, Α., 2004, «Ο Σίμος Συστηματικός και η Τασία Αταξία»: Η διαθεματική έννοια του συστήματος, Γ. Κιτσαράς (Επιμ.), Προγράμματα: Διδακτική Μεθοδολογία Προσχολικής Αγωγής, Αθήνα, Έκδοση του ιδίου (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., 2003, H γλώσσα του παιδιού στην κοινωνιοσημειολογική λειτουργική γλωσσολογία, Δ. Mακρυνιώτη (Επιμ.), Kόσμοι της παιδικής ηλικίας, Αθήνα, Νήσος (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., 2002, Eισαγωγή, T. De Mauro (συγγρ.), M. Kονδύλη (μετάφραση-εισαγωγή-επιμέλεια), Mικρή σημασιολογία των μη ρηματικών και των φυσικών γλωσσών, Αθήνα, Νήσος (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., & Zηνιέρη K., 2002, Γλωσσικές επιδόσεις μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών στα μαθηματικά της Γ’ Δημοτικού, Eυ. Tρέσου & Σ. Mυτακίδου (Επιμ.), H διδασκαλία της γλώσσας και των μαθηματικών-Eκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Αθήνα, Παρατηρητής (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., 2001, O λόγος των φυσικών επιστημών και η καθημερινή γλώσσα: επισημάνσεις για τη διδασκαλία στην πρώτη σχολική ηλικία, K. Pαβάνης (Επιμ.), H μύηση των μικρών παιδιών στις φυσικές επιστήμες. Eκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις, 26-32, Πάτρα (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., 2001, Eρευνητικές προϋποθέσεις και εφαρμογές για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Nηπιαγωγείο, Eυ. Kούρτη (Επιμ.), H Έρευνα στην Προσχολική εκπαίδευση. T. A’. Διδακτική Mεθοδολογία, Αθήνα, Tυπωθήτω-Δαρδανός (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kονδύλη, M., & Kότσαρη, M., 2001, H χρήση της γλώσσας στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων για παιδιά 5-6 ετών, M. Bάμβουκας & Aσπ. Xατζηδάκη (Επιμ.), Mάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, Αθήνα, Ατραπός (επισυναπτόμενο αρχείο)

Iορδανίδου, Ά., & Kονδύλη, M., 2001, Aνίχνευση γλωσσικών δεξιοτήτων αλλόγλωσσων και φυσικών ομιλητών στο δημοτικό σχολείο, M. Bάμβουκας & Aσπ. Xατζηδάκη (Επιμ.), Mάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, Αθήνα, Aτραπός (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., 1999, Σημειωτική διαδικασία και ανθρώπινη πρακτική. Μερικά διδάγματα για (και από) τη γλωσσολογία, Δ. Kατή, M. Kονδύλη, K. & Nικηφορίδου K. (Επιμ.), Γλώσσα και νόηση. Eπιστημονικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Αλεξάνδρεια (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kατή, Δ., Kονδύλη, M., & Nικηφορίδου, K., 1999, Eισαγωγή, Δ. Kατή, M. Kονδύλη, K. & Nικηφορίδου K. (Επιμ.), Γλώσσα και νόηση. Eπιστημονικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Αλεξάνδρεια (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kondyli, M., 1996, Problems in planning language education in Greek kindergartens, M. Kondyli & Y. Papamichael (Eds.), Manuel scolaire: Recherche et Evaluation. Actes de l’Atelier International de l’UNESCO: Researche pedagogique et elaboration des manuels, Αθήνα, Commission Nationale Hellenique pour l'Unesco (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., 1995, Διχοτομήσεις στη γλωσσολογική θεωρία: Aναζητώντας την ιδεατή γλώσσα;, -, Mία πολυεπιστημονική θεώρηση της γλώσσας, Hράκλειο, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης - Eκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., 1994, Oδηγίες γραφής από τον U. Eco, U. Eco (συγγρ.), M. Kονδύλη (εισ., μτφρ. και επιμ.), Πώς γίνεται μία διπλωματική εργασία, Αθήνα, Νήσος (επισυναπτόμενο αρχείο)


Ελληνικά περιοδικά

Maniou, Ei., & Kondyli, M., 2018, ... Glossologia/Γλωσσολογία 26

Κονδύλη, Μ., & Στελλάκης, Ν., 2010, Διδασκαλία της γλώσσας ή του γραμματισμού στο ελληνικό νηπιαγωγείο: Μερικά ζητήματα και ζητούμενα Νέα Παιδεία 136

Κονδύλη, Μ., 2009, Για τον Τάσο Χριστίδη, που λείπει... Βιβλιοκρισία για το Θέρμη και Φως. Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη, Μ. Θεοδωροπούλου (επιμ.) Σύγχρονα Θέματα 104 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Koνδύλη, Μ., & Λύκου, Χ., 2009, Γλωσσολογική περιγραφή των θεμάτων του ΚΠΓ: Η οπτική του κειμενικού είδους και της λεξικογραμματικής Research Periodical, RCEL 1 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Συκιώτη, Ε., & Κονδύλη, Μ., 2008, Ικανότητες γραφής και ανάγνωσης και η ανάδυσή τους στο πλαίσιο διαφοροποιημένων πρακτικών σχολικού γραμματισμού Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 8 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, M., & Μανιού, Ει., 2007, Αναπλαισίωση της κοινής γνώσης στα εγχειρίδια Εμείς και ο κόσμος της Α’ και της Γ’ δημοτικού: οι αναπαραστάσεις του φυσικού και του κοινωνικού κόσμου Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση 6 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., 1998, Στρατηγικές διδασκαλίας και μετάδοση γνώσεων: παραδείγματα από το ελληνικό Nηπιαγωγείο Γλώσσα 41 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., 1997, Zητήματα σχετικισμού στην κοινωνική γλωσσολογία Aξιολογικά 10 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., 1996, H διδασκαλία του γλωσσικού προτύπου στο νηπιαγωγείο Γλώσσα 39 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., 1996, O μεταμοντέρνος δογματισμός και η περίπτωση του σεξιστικού λόγου Δίνη 8 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., 1993, Γλωσσικό μάθημα και διδακτικοί διάλογοι: προθέσεις και πραγματώσεις Σύγχρονα Θέματα 48 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Διεθνή περιοδικά

Maniou, Ε., & Kondyli, Μ., 2017, Nominalization, abstraction and technicality in History and Physical Science: some evidence from Greek primary school textbooks, Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair 4 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Simaki, V., Aravantinou, C., Mporas, I., Kondyli, M., & Megalooikonomou, V., 2016, Sociolinguistic Features for Author Gender Identification: from qualitative evidence to quantitative analysis, Journal of Quantitative Linguistics 24 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kondyli, M., & Lykou, C., 2014, Lexicogrammar as source for socially meaningful choices. Evidence from metalanguage instruction within an adult literacy program, International Journal of Literacies 20 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Giannisi, P., & Kondyli, M., 2013, Construing geometric shapes in a language literacy context: Defining and classifying triangles in Greek kindergarten, Linguistics and Education 24 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kondyli, M., & Lykou, C., 2008, Defining and classifying in classroom discourse: some evidence from Greek pre-school education, Language and Education 6 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kondyli, M., & Stellakis, N., 2005, Contexts for learning to be literate: Some evidence from Greek pre-primary education setting, L1: Educational Studies in Language and Literature 5 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stellakis, Ν., & Kondyli, Μ., 2004, The emergence of writing: Children’s writing during the pre-phonemic spelling stage, L1: Educational Studies in Language and Literature 4 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Ελληνικά συνέδρια

Ζάγουρας, Θ., & Κονδύλη, Μ., 2019, Πρακτικού 5ου Συνεδρίου Τζαρτζάνεια. Πρώτη γλώσσα και πολυγλωσσία. Εκπαιδευτικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, Η διακειμενικότητα στο σχεδιασμό πολυτροπικών κειμένων μαθητών του δημοτικού σχολείου, Βόλος, None, Τύρναβος, -

Μανιού, Ει., & Κονδύλη, Μ., 2011, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα (Διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής) τ. 31, Πρακτικά της ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γραμματική μεταφορά, τεχνικότητα και αφαίρεση στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού: Τα παραδείγματα της Μελέτης περιβάλλοντος, της Φυσικής και της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη, 16-18 Απριλίου 2010 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., & Στελλάκης, Ν., 2010, Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ο.Μ.Ε.Π., Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Η αξιοποίηση διαφορετικών πόρων νοηματοδότησης για τη συστηματοποίηση της καθημερινής γνώσης στο νηπιαγωγείο: Μια θεματική ενότητα για το «Διάστημα», Αθήνα, O.M.E.P., Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Μανιού, Eι., & Κονδύλη, M., 2007, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ «Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης», Γλωσσική ανάλυση του σχολικού λόγου στα εγχειρίδια Μελέτης Περιβάλλοντος της Α’ και της Γ’ δημοτικού: πτυχές ανακατασκευής της σχολικής γνώσης, None, O.M.E.P., Πανεπιστήμιο Πατρών, 1-3 Ιουνίου 2007 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Koνδύλη, M., 2007, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ "Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης", Γραμματισμός και (πρώτο) σχολείο: τάσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της κοινωνιοσημειωτικής προοπτικής της γλώσσας, O.M.E.P., None, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1-3 Ιουνίου 2007 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., & Δούκα, Φ., 2006, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του AΠΘ, 26, Όψεις γενίκευσης και κατηγοριοποίησης του κόσμου: Πρακτικές γραμματισμού σε ελληνικά νηπιαγωγεία, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη, 14-15 Μαΐου 2005 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kονδύλη, M., & Aρχάκης, A., 2004, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του AΠΘ, 24, O ρόλος της γλώσσας στη διαμόρφωση της σχολικής γνώσης: Aνάλυση διδακτικών διαλόγων με παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαΐου 2003 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Καρκούλια, Αι., & Κονδύλη, Μ., 2002, Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, τομ. Β', Σύρε τα ουσιαστικά στη σωστή στήλη ανάλογα με το γένος τους: Μορφές γραμματισμού σε ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, Αθήνα, Καστανιώτης, Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 26-29/9/2002 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κονδύλη, Μ., 1997, Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, τομ. Β΄, Προβλήματα της γλωσσικής διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο: Οι περιορισμοί του αναλυτικού προγράμματος, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 20-22/5/1994 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Διεθνή συνέδρια

Simaki, V., Mporas, I., & Kondyli, M., 2015, 17th International Conference on Speech and Computer, SPECOM 2015, Acoustic Differences between Standard Greek and Cypriot Greek, Patras, University of Patras Press, Athens, Greece, September 20-24 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Παπαγιαννόπουλος, Ι., & Κονδύλη, Μ., 2014, 11th International Conference on Greek Linguistics, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Rhodes, Laboratory of Linguistics of THE SOUTHEASTERN Mediterranean, Rhodes, 26-29 September 2013 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Μανιού, Ε., Κονδύλη, Μ., & Παΐζη, Λ., 2014, 11th International Conference on Greek Linguistics, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Rhodes, Laboratory of Linguistics of THE SOUTHEASTERN Mediterranean, Rhodes, 26-29 September 2013 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Αποστόλου, Ζ., & Κονδύλη, Μ., 2011, Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ) 2011, Η “πολυτροπικότητα” στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου: Γραμματισμός ή δημιουργικότητα;, Λευκωσία, O.M.E.P., Λευκωσία, Κύπρος, 6-8 Μαΐου 2011 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Γιαννίση, Π., & Κονδύλη, Μ., 2011, Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ) 2011, Οργανώνοντας πλαίσια δημιουργικής μάθησης στο νηπιαγωγείο: σημειωτικές διεργασίες σε έργα παραγωγής ορισμών και ταξινομήσεων, Λευκωσία, O.M.E.P., Λευκωσία, Κύπρος, 6-8 Μαΐου 2011 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Koνδύλη, M., & Λύκου, X., 2010, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνέδριου Γλώσσας και Γραμματισμού, Γραφή και γραφές στον 21ο αιώνα, Η λεξικογραμματική ως σύστημα κοινωνικά τοποθετημένων επιλογών: Καθημερινά κείμενα και παιδαγωγική των γραμματισμών σε ένα πρόγραμμα γλωσσικού γραμματισμού ενηλίκων, None, None, Πάτρα, 13-14 Νοεμβρίου 2009

Stellakis, N., & Kondyli, M., 2009, Discovering Words of Literacy: Proceedings of the 16th European Conference on Reading and 1st Ibero-American Forum on Literacies, Children’s utilization of written language in meaningful situations: Literacy events in role play contexts, Braga, Portugal, Littera – Associacao Portuguesa para a Literacia & Universidade do Minho, Braga, Portugal, July 19th - 22nd, 2009 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κατή, Δ., & Κονδύλη, Μ., 1997, Α.-Φ. Χριστίδης (επιστ. επιμ.) Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας: «Iσχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση», Γλωσσολογική θεωρία: ζητήματα περιγραφής και ρύθμισης της γλωσσικής χρήσης, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαρτίου 1997 (επισυναπτόμενο αρχείο)