Αρχική Προσωπικό Πολυξένη (Πέγκυ) Μανώλη ( Επίκουρη Καθηγήτρια )


Βιογραφικό

Η Πέγκυ Μανώλη είναι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2003), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διδακτική των Γλωσσών από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υποτροφία Ι.Κ.Υ. (2006) και Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με υποτροφία ΕΣΠΑ (Ηράκλειτος ΙΙ) (2013). ). Έχει διδάξει γλωσσολογικά μαθήματα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (2019-2021), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΜΣ «Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες» και ΠΜΣ «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας») (2016 έως σήμερα) καθώς και Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Ιωαννίνων (2014-2019). Τον Ιούλιο του 2021 εκλέχθηκε επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογική Προσέγγιση της Πολυγλωσσικής Εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Πατρών (ΦΕΚ Διορισμού: Τεύχος Γ’ 1547/09-07-2021). Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία άπτονται των ερευνητικών της ενδιαφερόντων: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων», «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση νηπιαγωγών στο γραμματισμό», «Teacher trainings in the regions of Peloponnese, Eastern Macedonia, Thessaly, Epirus and Crete», “Teach for Integration Capacity Building Programme and ALP Pilot Implementation” [διοργάνωση UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece)] στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και στο πρόγραμμα «Έρευνα για τον αναγνωστικό αναγραμματισμό και τις αντιλήψεις των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα με έμφαση στους μετανάστες» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τέλος, είναι συνεργάτης του εργαστηρίου «Λόγου και Πολιτισμού» στο Τμήμα της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Ώρες γραφείου: Δευτέρα 5-6 μ.μ. και Τρίτη 12-2 μ.μ.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται σχετίζονται με: τη διδακτική της γλώσσας σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, την κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση στην πολυγλωσσική εκπαίδευση, τη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη διδακτική της γλώσσας στην πρώτη σχολική ηλικία, τους Πολυγραμματισμούς, τη χρήση και ανάλυση πολυτροπικών κειμένων στο γλωσσικό μάθημα, το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για τη διδακτική της γλώσσας σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα μάθησης, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές διδακτικής της γλώσσας.
Κεφάλαια βιβλίων

Manoli, P., & Vopi, K., 2022, Putting formal refugee/migrant education in Greece under the lens., S. Karpava & I. Papadopoulos (Eds.), New Trends in Applied Linguistics Research and Implementation, None, Disigma Publications.

Mouti, A, Kantzou, V., Manoli, P., 2021, Non-formal settings offering language education to refugee and asylum-seeking children in Greece: Through the teachers' words and the researchers' field notes., Μ. Matthaioudakis, Ε. Griva, & Μ. Moumtzi (Eds.), Migration and Language Education in Southern Europe: Practices and Challenges, None, Cambridge: Cambridge Scholars PublishingΔιεθνή περιοδικά

Manoli, P., Mouti A., & Kantzou, V, 2021, Children with a refugee and migrant background in the Greek formal education: A study of language support classes., Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences 9 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Papapostolou A., Manoli P., & Mouti A., 2020, Challenges and needs in the context of formal language education to refugee children and adolescents in Greece., Journal of Teacher Education and Educators 9 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P., Berdesi, E., Kiamili, D., & Vyzovitou, E, 2019, Teaching practices, materials and classroom climate in the context of L2 classes offered to adult refugees and migrants in Greece., The International Journal of Learner Diversity and Identities 26 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P., Zafiri, M., & Zorbas, V., 2019, Greek students’ views on academic writing in Distance Learning within the TESOL context., Research Papers in Language Teaching and Learning 10 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P., 2019, Promoting students’ critical literacy through the use of popular culture texts in the formal language classroom., Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences 7 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Papadopoulou, M., Goria, S., Manoli, P., & Pagkourelia, E., 2019, Developing multimodal literacy in tertiary education., Journal of Visual Literacy 37 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Koukourikou, M., Manoli, P., & Griva, E., 2018, Explicit collaborative reading strategy instruction: A pilot intervention in the EFL context., Research Papers in Language Teaching and Learning 9 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Retali, K., Hatzinikita, V., & Manoli, P., 2018, Students’ attitudes toward reading for pleasure in Greece., International Journal of Literacies 25 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Retali, K., Manoli, P., & Hatzinikita, V., 2018, Students' views on teacher-students’ relation in Greece: What can we learn from PISA?, The International Journal of Education and Research 6 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Kantzou, V., Manoli, P., Mouti, A., & Papadopoulou, M., 2017, Γλωσσική Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών/τριών: Πολλαπλές μελέτες περίπτωσης στον Ελλαδικό χώρο., Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης 3

Kakana, D.-Μ, Roussi – Vergou, C.J., Mavidou, A., Garagouni – Areou, F., Manoli, P., Theodosiou, S., Chatzopoulou, K., Androusou, A., Tsafos, V. & Avgitidou, S., 2017, Mapping the impact of economic crisis on Greek education: Teachers' views and perspectives., International Journal of Humanities and Social Science 7 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P. (2016), , Developing a strategic reading approach in Greek primary EFL classes: An exploratory study., Research Papers in Language Teaching and Learning 7 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Bekiari, A., & Manoli, P. (2016)., , The influence of teacher aggressive communication on student affective learning and strategy use., Journal of Teacher Education and Educators 5 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κακανά, Δ-M., Γκαραγκούνη-Αραίου, Φ., Θεοδοσίου, Σ., Μανώλη, Π., Μαβίδου, Α., Ρούση-Βέργου, Χ., Χατζοπούλου, Κ., Ανδρούσου, Α., Αυγητίδου, Σ., & Τσάφος, Β., , Το Πρόγραμμα TOCSIN: Διαστάσεις και επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση., Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης 2 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P., & Bekiari, A., , EFL teacher verbal aggressiveness and student intrinsic motivation and social-affective strategy use: Investigating possible relations., Advances in Research 5 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P., & Papadopoulou, M., , Elementary EFL teachers’ familiarity with reading strategies., Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 116 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Papadopoulou, M., Manoli, P., & Zifkou, E., , Typography, how noticeable is it? Preschoolers detecting typographic elements in illustrated books., International Journal of Early Childhood Learning, 20 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P., & Papadopoulou, M., , Reading comprehension practices in Greek elementary EFL classrooms., Journal of Applied Linguistics 28 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P., & Papadopoulou, M., , Greek students' familiarity with multimodal texts in EFL., The International Journal of Literacies 19 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P., & Papadopoulou, M., , Graphic organizers as a reading strategy: Research findings and issues., Creative Education 3 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Manoli, P., & Papadopoulou, M., , Reading strategies versus reading skills: Two faces of the same coin., Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal 46 (επισυναπτόμενο αρχείο)Διεθνή συνέδρια

Rizakou, M., & Manoli, P. (in press)., , XII International Conference on Semiotics “Signs of Europe”, The use of multimodality in highly diverse and heterogeneous classrooms: Researching into refugees’/ migrants’ language learning in Greece., Thessaloniki, Hellenic Semiotics Society., Thessaloniki, 2019, November

Manoli, P., & Lala, S., , International Conference “Innovative Approaches to Foreign Language Teaching”., Using WebQuests to enhance Greek EFL learners’ writing skills., None, None, Komotini, Greece, 2018, May