Αρχική Προσωπικό Δημήτρης Πολίτης ( Καθηγητής )


Βιογραφικό

Σπούδασε παιδαγωγικά (Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1982-1984) και ελληνική φιλολογία (Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλολογικό Τμήμα-Κατεύθυνση: Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, 1984-1988). Από το 1995 είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Α.-Master of Arts in Children’s Literature Studies), University of Warwick- U.K., και από το 2003 διδάκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών. Tο Μάρτιο του 2007 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.), της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών, και στο γνωστικό αντικείμενο: «Λογοτεχνία για Παιδιά: Θεωρία και Διδακτικές Προσεγγίσεις» (Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 352/17-4-2008, τ. Γ΄, σ. 2658). Τον Αύγουστο του 2012 διορίστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα (Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 752/1-8-2012, τ. Γ΄, σ. 5899). Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μονιμοποιήθηκε το Μάρτιο του 2016 (Φ.Ε.Κ. Μονιμοποίησης: 219/10-3-2016, τ. Γ΄, σσ. 1490-1491) και τον Αύγουστο του 2017 διορίστηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής (Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 740/27-7-2017, τεύχ. Γ΄, σ. 5388), ενώ τον Οκτώβριο του 2022 διορίστηκε ως Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 2629/18-10-2022, τ. Γ΄, σ. 14680). Το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του άδειας, ήταν Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου. Έχει συμμετάσχει στην έρευνα του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών (Γ.Γ.Ε.Τ.) για τη «Μελέτη, Διδασκαλία και Ανάδειξη της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας» (1995-1998), έχει διδάξει σε επιμορφωτικά προγράμματα των Π.Ε.Κ. Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης (1996-1997), στο πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης» (2004), σε επιμορφωτικά Σεμινάρια και Ημερίδες για δασκάλους και για νηπιαγωγούς, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε. (2007-2009), καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών (2004-2011). Ανάμεσα στις άλλες του δραστηριότητες: επιμελητής της ΣΤ΄ (αναθεωρημένης και συμπληρωμένης) έκδοσης του Λεξικού Συνωνύμων του Χ. Σακελλαρίου (Ι.Σιδέρης, 1994), συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) (1996-1997), μέλος της Ομάδας Συγγραφής του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων για τις Γ΄-Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (με τίτλο: «Στο σκολειό του κόσμου») και του Βιβλίου Δασκάλου [Ο.Ε.Δ.Β. (Ελληνικά Γράμματα), 2006], μέλος Κριτικών Επιτροπών του Κ.Ε.Π.Β. (Βιβλίων για Παιδιά, 1995-1998, 2003-2004), του π. Διαβάζω (2006-2008, 2011-2013) και της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου (2009-2011, και 2020-2022). Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του π. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας (1994-2007) και ιδρυτικό μέλος του Επιστημονικού Σωματείου: «Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας» (1996). Για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό διαπολιτισμικό-διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα «Οnly Connect» (COMENIUS, 1997-2006), το 2011 ήταν μέλος της ομάδας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Καλλιεργείται η αγάπη για το διάβασμα; Τόποι ανάγνωσης και τρόποι εκπαίδευσης» (που χρηματοδοτήθηκε από το κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση), για την τριετία 2010-2013 ήταν μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του Παν/μίου Πατρών που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AVENUE (2010-2013), ενώ για την τριετία 2011-2014 ήταν μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας των μαθητών» (που υλοποιήθηκε σε συνεργασία Ε.ΚΕ.ΒΙ.-Υ.Π.Θ.Δ.Β.Μ.). Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του διεπιστημονικού σωματείου «Διαβάζοντας...μεγαλώνω» (2014) για την προώθηση της ανάγνωσης στα παιδιά, παραμένει ενεργό μέλος του «Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου» (Κ.Ε.Π.Β.) και της «Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων» (Π.Ε.Φ.). Είναι, τέλος, μέλος της Συντακτικής/Επιστημονικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Παιδικής Λογοτεχνίας ΚΕΙΜΕΝΑ. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 13:30-15:00, Τρίτη 13:00-15:00, Τετάρτη: Με προσυνεννόηση (dimpolitis@upatras.gr, 2610-997795).


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Λογοτεχνία για Παιδιά, Θεωρία Λογοτεχνίας, Διδακτική της Λογοτεχνίας, Νεοελληνική ΛογοτεχνίαΒιβλία

Politis, D., Re-Joining R. L. Stevenson’s and James Reeves’ Poetry for Children through Reader-Oriented Theories, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2022 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ. & Παπαδάτος, Γ., «Κ’ η φαντασία στο λογισμό…»: Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου. (Με «Πρόλογο»), Αθήνα, Καλειδοσκόπιο, 2021 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά., & Πολίτης, Δ. (Επιμ.), Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία: Πραγματικότητες και Προοπτικές, Αθήνα, Διάδραση, 2013 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά., Πολίτης, Δ., Χαλκιαδάκη Ά., & Τσιαμπάση, Φ., Καλλιεργείται η αγάπη για το διάβασμα; Τόποι ανάγνωσης και τρόποι εκπαίδευσης, Αθήνα, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, 2012 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κανατσούλη, Μ., & Πολίτης, Δ. (Επιμ.), Σύγχρονη Εφηβική Λογοτεχνία: Από την Ποιητική της Εφηβείας στην Αναζήτηση της Ερμηνείας της, Αθήνα, Πατάκης, 2011 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά., & Πολίτης, Δ. (Επιμ.), Η Πολιτεία … της Μάρως Λοΐζου, Αθήνα, Πατάκης, 2011 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Παπαντωνάκης, Γ., Αθανασιάδης, Η., Καπλάνογλου, Μ., & Πολίτης, Δ., Οι Ιδέες των Παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία: Θεωρία και Έρευνα της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης, Αθήνα, Τόπος, 2010 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ. (Επιμ.), Λογοτεχνικό Βιβλίο και Σχολείο, Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2008 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά., Παπαδάτος, Γ., Πάτσιου, Β., Πολίτης, Δ., & Πυλαρινός, Θ., Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για τις Γ΄- Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου: "Στο σκολειό του κόσμου", Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2006 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., Ο Αναγνώστης στην Ποίηση για Παιδιά του Η. Τανταλίδη, του Γ. Βιζυηνού και του Α. Πάλλη: Θεωρητικές Διαπιστώσεις και Διδακτικές Προεκτάσεις, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Π.Τ.Δ.Ε. (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών), 2003 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Κεφάλαια βιβλίων

Πολίτης Δ. & Γιαννίση Π., 2022, «Διακειμενικές προσεγγίσεις σύγχρονων ιστοριών με δράκους για μικρούς αναγνώστες: Η συμβολή του Michael Riffaterre», Κανατσούλη Μ. & Τσιλιμένη Τ. (επιμ.), Τιμητικός Τόμος για τον Ανδρέα Καρακίτσιο, Θεσσαλονίκη, University Studio Press (επισυναπτόμενο αρχείο)

Δ. Πολίτης, 2021, «Μεταξύ Πολυπολιτισμικότητας και Διαπολιτισμικής Ερμηνευτικής: Ταυτότητες και Ετερότητες στα Λογοτεχνικά Κείμενα για Μη Ενήλικους Αναγνώστες»., Σ. Γαβριηλίδου (επιμ.), Γεφυρώνοντας πολιτισμικές αποστάσεις στην Παιδική Λογοτεχνία: Προσεγγίσεις του διαπολιτισμικού ρόλου τους, Θεσσαλονίκη, University Studio Press (επισυναπτόμενο αρχείο)

Δ. Πολίτης, 2021, «Είναι "χρήσιμη" η Λογοτεχνία για Παιδιά; Ο αφανής ρόλος των αναγνωστών της και η προφανής συνηγορία της Θεωρίας» Στο: ., Πολίτης Δ. & Παπαδάτος Γ. (επιμ.)., «Κ’ η φαντασία στο λογισμό…»: Τιμητικός τόμος για την Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Αθήνα, Καλειδοσκόπιο (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2020, Αναδιατυπώνοντας το αίτημα μιας Θεωρίας της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους: Όψιμες επισημάνσεις και σύγχρονοι αναστοχασμοί, Λ. Χριστοδουλίδου & Γ. Κατσαδώρος (Επιμ.)., Ερανίσματα Φιλίας: Τιμή στον Γεώργιο Δ. Παπαντωνάκη. : , 2020, σσ. . Τιμητικός τόμος για τον αποχωρήσαντα Αναπλ. Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αιγαίου Γεώργιο Παπαντωνάκη, Αθήνα, Γρηγόρης (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2018, Διασκευάζοντας λογοτεχνικά κείμενα για μη ενήλικους αναγνώστες: Θεωρητικά ζητήματα και ηθικά διλήμματα, Τ. Τσιλιμένη, Ε. Κονταξή & Ε. Σηφάκη (Επιμ.), «Ηδονών ήδιον έπαινος»: Θεωρήσεις της Παιδικής – Εφηβικής Λογοτεχνίας Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Β. Δ. Αναγνωστόπουλο, Θεσσαλονίκη, Τζιόλας (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2017, Βιωματικό Εργαστήριο: Διδακτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Αναζητώντας μια ευέλικτη μεθοδολογία»., Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Μ. (επιμ.), Δημιουργική Διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Εισηγήσεις και πρακτικές εφαρμογές στη Δημοτική Εκπαίδευση, Αθήνα, Γρηγόρης (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2017, Από την αμήχανη ποιητική της εφηβείας στους "ζοφερούς" κόσμους της μυθοπλασίας της: Θεωρητικά ζητήματα (συγ)γραφής και ανάγνωσης, Γ. Παπαδάτος (Επιμ.), Λογοτεχνία για Παιδιά και για Εφήβους χωρίς ευτυχισμένο τέλος, Αθήνα, Παπαδόπουλος (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2017, Μη λογοτεχνικά βιβλία και μη ενήλικοι αναγνώστες: Μεταξύ γνωστικής και λογοτεχνικής εμπειρίας, Γ.Σ. Παπαδάτος & Γ. Παπαδόπουλος (Επιμ.), Το Παιδικό Βιβλίο Γνώσεων, Αθήνα, Παπαδόπουλος (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2017, Διδακτική και Θεωρία της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Αναζητώντας μια ευέλικτη μεθοδολογία, Μ. Ροδοσθένους-Μπαλάφα (Επιμ.), Δημιουργική Διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Εισηγήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές στη Δημοτική Εκπαίδευση, Αθήνα, Γρηγόρης (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2016, Λογοτεχνία και μικρά παιδιά: Προωθώντας τη λογοτεχνική εμπειρία στο Nηπιαγωγείο, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Σύγχρονες Ερευνητικές Τάσεις στην Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών-New Tech Pub (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2013, Έμφυλες Αναπαραστάσεις και Αναγνωστικές Διαδικασίες στη Σύγχρονη Λογοτεχνία για Εφήβους, Δ. Αναγνωστοπούλου, Γ.Σ. Παπαδάτος, & Γ. Παπαντωνάκης (Επιμ.), Γυναικείες και Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους, Αθήνα, Παπαδόπουλος (επισυναπτόμενο αρχείο)

Politis, D., 2012, Interactive Texts and Active Readers: Robert Cormier’s ‘Adolescent Poetics’ in the Light of Wolfgang Iser’s Theory of Aesthetic Response, Α. Gavin (Ed.), Robert Cormier, Basingstoke & New York, Palgrave MacMillan (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., & Παπαδάτος, Γ. Σ., 2009, Από τη Θεωρία των Αναλυτικών Προγραμμάτων στη Διδακτική Πράξη: Το Διακύβευμα της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο, Γ. Μπαγάκης & Κ. Δεμερτζή (Επιμ.), Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τι άλλαξε;, Αθήνα, Γρηγόρης (επισυναπτόμενο αρχείο)


Ελληνικά περιοδικά

Πολίτης, Δ., 2013, Ξαναδιαβάζοντας τα «Παιδικά Ποιήματα» του Γ.Μ. Βιζυηνού Ηώς 3 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2012, Η θέση της Λογοτεχνίας στο Νηπιαγωγείο και οι προοπτικές του ρόλου της Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 11α (επισυναπτόμενο αρχείο)

Γιαννικοπούλου, Α., & Πολίτης, Δ., 2010, Λογοτεχνία και Προσχολική Εκπαίδευση: Η Σύγχρονη Πραγματικότητα μιας Αβέβαιης Σχέσης Νέα Παιδεία 136 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2010, Η Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους στην Προοπτική της Θεωρίας: Οι Αξιώσεις της Λογοτεχνικής Γραφής και οι Δυνατότητες Θεώρησής τους Δια-κείμενα 12 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2008, Η Λογοτεχνία για Παιδιά στη Σχολική Τάξη: Ζητήματα Θεωρίας και Διδακτικής Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα 5-6

Παπαδάτος, Γ., & Πολίτης, Δ., 2008, Η Θέση της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με τις Απόψεις των Δασκάλων: Αναφορά σε μία Έρευνα Διαβάζω 488 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2007, Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους στην εκπαίδευση: Απόψεις του Δημήτρη Πολίτη Διαδρομές 88 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2006, Γλώσσα και Φαντασία στη Λογοτεχνία για Παιδιά: Βασικές Επισημάνσεις Διαβάζω 462 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2005, Η Λογοτεχνία και ο Μαθητής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Σύγχρονες Απαιτήσεις μιας Διαχρονικής Σχέσης Νέα Παιδεία 113 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2004, Η Έννοια της “Eθνικής Λογοτεχνίας”, η Θέση της Ποίησης και ο Ρόλος της Γλώσσας κατά τις Τελευταίες Δεκαετίες του 19ου Αιώνα Φιλολογική 87 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 1998, Κεφαλιανές Παροιμίες και Φράσεις, Β΄ Κεφαλιανές Όψεις Β΄

Πολίτης, Δ., 1998, Παραμύθια από την Κέφαλο, Α΄ Κεφαλιανές Όψεις Β΄ (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 1998, Στιχοπλακιές, Β΄ Κεφαλιανές Όψεις Β

Πολίτης, Δ., 1996, Ενήλικοι-κριτικοί και/vs. Παιδιά-αναγνώστες Γράμματα και Τέχνες 77 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 1996, Ο Ρόλος του Αναγνώστη και η “Συναλλακτική” Θεωρία της L.M.Rosenblatt Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 11 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 1995, Η Κριτική Θεωρία της Λογοτεχνίας για Παιδιά: Οριοθετήσεις και Προοπτικές Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών 11 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 1995, Βιβλία για Νέους και Εφήβους… Η Περίπτωση του Ρόμπερτ Κόρμιερ Κυριακάτικη Αυγή 18 Ιουνίου 1995 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 1994, Γιώργος Σεφέρης: Μια "Δοκιμή" στην "παιδική” διάσταση της ποίησής του Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 9 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 1994, Κεφαλιανές Παροιμίες και Φράσεις Κεφαλιανές Όψεις Α' (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 1994, Στιχοπλακιές, Α΄ Κεφαλιανές Όψεις Α' (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 1992, Βούλας Μάστορη: Στο Γυμνάσιο Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 7 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Διεθνή περιοδικά

Politis, D. & Yannicopoulou, A., 2023, The Hidden Childness of a Nobel Prize-Winning Poet: George Seferis's Limericks for Young Readers, Dzieciństwo. Literatura i Kultura 5 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Politis, D., 2023, Alexandros Pallis and the English Poetry for Children: An Intertextual Reading, Advances in Literary Study 11 (επισυναπτόμενο αρχείο)

D. Politis, 2022, "Gender in Children’s Literature: Through or Beyond Conventions?", Advances in Literary Study 10 (επισυναπτόμενο αρχείο)

D. Politis, 2021, “Rereading a Classic Book for Young Adults: The Representation of Death in Aidan Chambers’ Dance on My Grave“., Advances in Literary Study 1 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Politis, D., 2018, Between Modernism and Postmodernism: Greek Literature for Children and Youth in the Last Decades of the Twentieth Century, Bookbird: A Journal of International Children's Literature 56 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Politis, D., 2016, Réalisme et imaginaire dans la littérature grecque contemporaine destinée à la jeunesse, Desmos/Le Lien 46 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Papadatos, Y. S., & Politis, D., 2012, Raising the Profile of Today’s Greek Children’s Literature, Review of European Studies 4 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Politis, D., 2012, Intertextuality in James Reeves' verses for children, International Journal of English and Literature 3 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Katsiki-Guivalou, A., & Politis, D., 2009, Théorie de la Littérature pour Enfants: Dans les, ou au-dela des, Neohelicon XXXVI (επισυναπτόμενο αρχείο)

Politis, D., 2006, Les Livres pour Enfants et les Pratiques Interculturelles dans l’ École Primaire d’Aujourd’hui, Didáctica. Lengua y Literatura 18 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Politis, D., 2006, The Poetics of Childhood, or the Construction of Lost Innocence: R. L. Stevenson’s Verses for Children, The International Journal of the Book 2 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Ελληνικά συνέδρια

Πολίτης, Δ., 2021, Αφηγήσεις και «Αφηγήσεις» για την Παιδική Ηλικία, «Το Γιωργί της Μιχαλιέσας και ο ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός: Ενήλικες αφηγήσεις/αναβιώσεις μιας χαμένης παιδικότητας», Θεσσαλονίκη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 18-19 Οκτωβρίου 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2018, Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο & στην κοινωνία, «Προετοιμάζοντας μελλοντικούς αναγνώστες: Η προώθηση της (λογοτεχνικής) ανάγνωσης στα πολύ μικρά παιδιά», Αθήνα: , 2018,, Gutenberg, Θεσσαλονίκη, 20-22 Οκτωβρίου 2017 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Παλαιολόγου, Ε., & Πολίτης, Δ., 2018, 2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου: "Μύθος και Παραμύθι: Από την αφήγηση στον ψυχαναλυτικό λόγο", Η συνεισφορά των αφηγηματικών διαδικασιών στην εκδίπλωση του προσωπικού μύθου: Προσεγγίζο-ντας την αφήγηση λαϊκών παραμυθιών στο Νηπιαγωγείο μέσα από την Ψυχαναλυτική Θεωρία του Norman Holland, None, None, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2018 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Σταυρογιαννοπούλου, Ε., & Πολίτης, Δ., 2018, Οι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: Παρόν και μέλλον, “Η καμηλοπάρδαλη με τον κοντό λαιμό”: Οι μαθητές γίνονται συγγραφείς, εικονογραφούν και δραματοποιούν μια ιστορία για το σχολικό εκφοβισμό, Αθήνα, None, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, 11-13 Οκτωβρίου 2018 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Αγγελοπούλου Δ., Ζαχάρος Κ. & Πολίτης Δ., 2014, Τα Μαθηματικά στην Προσχολική και στην Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση, «Η συμβολή της Λογοτεχνίας για Παιδιά στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»., Αθήνα, Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία-Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 25-26 Απριλίου 2014 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Αγγελοπούλου Δ., Ζαχάρος Κ. & Πολίτης Δ., 2014, Τα Μαθηματικά στην Προσχολική και στην Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση, «Η συμβολή της Λογοτεχνίας για Παιδιά στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»., Αθήνα, Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία-Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 25-26 Απριλίου 2014 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2014, Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία, Οι Άρχοντες των Σκουπιδιών, του Βασίλη Παπαθεοδώρου, ή όταν η μυθοπλασία διαχειρίζεται την κρίση, Θεσσαλονίκη, Τ.Ε.Π.Α.Ε.-Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 31-10/1-11-2014 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2013, Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία: Πραγματικότητες και Προοπτικές, Από την ανάγνωση στη φιλαναγνωσία: Οι μεταφορές του νοήματος και η διαλεκτική της απόλαυσης, Αθήνα, Διάδραση, Αθήνα, 7-9 Μαρτίου 2013 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2013, Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία: Πραγματικότητες και Προοπτικές, Η φιλαναγνωσία στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Η φιλαναγνωσία στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθήνα, Διάδραση, Αθήνα, 7-9 Μαρτίου 2013 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2011, Η Πολιτεία…της Μάρως Λοΐζου, Ποιητικές Μυθοπλασίες και Ονειρικές Πραγματικότητες: Η Φαντασία στο Λογοτεχνικό Έργο για Παιδιά της Μάρως Λοΐζου, Αθήνα, Πατάκης, Αθήνα, 9 Μαΐου 2009 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2011, Σύγχρονη Εφηβική Λογοτεχνία, Ανήσυχη εφηβεία vs. ενήλικη εξουσία : Η "κατάθεση" του Ρόμπερτ Κόρμιερ, Αθήνα, Πατάκης, Θεσσαλονίκη, 22-23 Μαΐου 2009 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2010, Εξουσία και Δύναμη στην Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία, Από την Εξουσία του Συγγραφέα και την Πρόθεση της Γραφής (του) στις Διαθέσεις της Ανάγνωσης: Ζητήματα Πρόσληψης και Ερμηνείας της Λογοτεχνίας για Παιδιά, Αθήνα, Πατάκης, Ρόδος, 1-2 Νοεμβρίου 2007 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2009, Μαθηματικά και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Λογοτεχνία για Παιδιά: Η "Κατάρα" της Μαθηματικής Σκέψης και η Μυθοπλαστική Υπέρβασή της, Αθήνα, Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., Αθήνα, 6,7 και 8 Νοεμβρίου 2008 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Παπαδάτος, Γ., & Πολίτης, Δ., 2008, Φιλαναγνωσία και Σχολείο, Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Φιλαναγνωσία, Αθήνα, Πατάκης, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2008, Λογοτεχνικό Βιβλίο και Σχολείο, Η Μυθοπλασία ως Εμπειρία για Αναγνώστες Εφτά-Εννιά (7-9) Χρόνων, Αθήνα, Παπαδόπουλος, Αθήνα, 15 Μαρτίου 2008 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., & Παπαδάτος, Γ. Σ., 2007, Σχολικός Εγγραμματισμός: Λειτουργικός, Κριτικός, Επιστημονικός, Ο Εγγραμματισμός στη Σχολική Πράξη: Ανθολόγιο Λογοτεχνίας, Αθήνα, Γρηγόρης, Αθήνα, 8-9 Απριλίου 2006 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Μανιάτης, Π., & Πολίτης, Δ., 2007, Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι Προκλήσεις της Εποχής μας, H Διαπολιτισμική Πρόθεση της Εκπαίδευσης και η Συνηγορία της Λογοτεχνίας. Η Περίπτωση των Ανθολογίων Λογοτεχνικών Κειμένων του Δημοτικού Σχολείου, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ιωάννινα, 17 - 20 Μαΐου 2007 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., 2004, Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Aναθεωρήσεις, Προοπτικές, Μεταμυθοπλασία και Λογοτεχνία για Παιδιά, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2002 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Διεθνή συνέδρια

Μυλωνάς, Κ. & Πολίτης, Δ., 2022, Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα: Σύγχρονες Προκλήσεις και Προβληματισμοί (Β΄Τόμος), Ένα μπαμ!... Μια ιστορία ως τα πέρατα του κόσμου και πάλι πίσω: Ουτοπικές διαστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους με αφορμή το βιβλίο της Μαρί Μπεραχά, Αθήνα, GUTENBERG, Ιωάννινα, 13-15 Μαΐου 2022 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Δ. Πολίτης, 2022, Ενισχύοντας την αλληλεπί-δραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, «Φοιτητικές αναγνώσεις και μικρά παιδιά/προαναγνώστες: Οργανώνοντας και λειτουργώντας Λέσχες Ανάγνωσης σε έναν Παιδικό Σταθμό», Πάτρα, Ο.Μ.Ε.Ρ. –Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.–Παν/μιο Πατρών., Πάτρα, 1, 2 & 3 Νοεμβρίου 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)

D. Politis, 2021, Transformation and Continuity: Political and Cultural Changes in Children’s Literature from the Past Century to the Present Day, "Subjectivities and Diversities: The Issue of Identity in Fiction for Young Children"., Berlin, Freie Universität, Department of Education and Psychology /Primary Education – German Didactics, Berlin, Germany, 24-26 March 2021 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Yannicopoulou A. & Politis D., 2020, Fostering dialogue:Teaching Children’s Literature at University Level, "Teaching Children’s Literature to future teachers: From theory to practice", None, None, Padua (Italy), University of Padua – De-partment FISPPA – Piazza Capitaniato, 19–21 November 2020 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Stavrogiannopoulou, E., & Politis, D., 2018, Confronting Contemporary Educational Challenges through Research, Narratology and Creative Writing in Primary Education, Patras, University of Patras-M.A. Department of Primary Education, Πάτρα, Παν/μιο Πατρών, 30 June-02 July 2017 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Δ. Πολίτης, 2018, ΣΤ΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών. Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018/6th European Congress of Modern Greek Studies,The Greek World in Periods of Crisis and Recovery, 1204-2018., Όταν η μυθοπλασία αφηγείται και οι αναγνώστες βιώνουν την κρίση: Σύγχρονα ελληνικά μυθιστορήματα για εφήβους, Αθήνα, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Lund-Σουηδία, 4-7 Οκτωβρίου 2018 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Politis, D., 2016, 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress, Image and discourse in illustrated books for children: The case of Alice’s Adventures in Wonderland, Edirne, Trakya University-Faculty of Education, Edirne, 04-07 May 2016 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Πολίτης, Δ., & Μανιάτης, Π., 2015, Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές Διαδρομές, Από τη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας στη διαλεκτική συγκρότηση της υποκειμενικότητας: Το ζήτημα των ταυτοτήτων στη σύγχρονη Λογοτεχνία για Παιδιά και Εφήβους, None, None, Κομοτηνή & Αδριανούπολη (Τουρκία), 30-31/5 & 1/6/2015 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Χαλκιαδάκη, Ά., & Πολίτης, Δ., 2015, Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες: Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί, Το δικαίωμα στην ανάγνωση: Ευρωπαϊκές πολιτικές για την προώθησή της στα παιδιά και στους εφήβους, Αθήνα, Opportuna, Πάτρα, 22-25 Μαϊου 2013 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Παπαδάτος, Γ., & Πολίτης, Δ., 2011, Δημιουργικότητα και Μάθηση στην Πρώτη Σχολική Ηλικία, Proceedings OMEP European Conference 2011, Από το Εικονογραφημένο Βιβλίο στο Εικονοβιβλίο: Δημιουργικές Διαδρομές στο Νηπιαγωγείο, None, OMEP, Λευκωσία, 6-8 Μαΐου 2011 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Panaou, P., & Politis, D., 2010, Children's Literature and Media, Walking on a Tightrope between Media: The Story (or Stories) of Philippe Petit αs Autobiography, Picture Book, Documentary, and Animated Short Film, None, None, Michigan, Eastern Michigan University, 10-12/6/2010

Politis, D., & Panaou, P., 2008, Visual Literacies: Exploring Critical Issues, Imaging Words: Visual and Textual Literacy Combined, None, None, Oxford-Mansfield College, 30/6/2008-3/7/2008 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κανατσούλη, Μ., & Πολίτης, Δ., 2006, Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση, Επαναγραφές και Eπαναναγνώσεις των Eλληνικών Λαϊκών Παραμυθιών, Βόλος, None, Βόλος, 29 Σεπτ. 2006 - 1 Οκτ. 2006 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Politis, D., 2000, Sunstainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education, The School Literary Experience as a Possibility of Cognitive Development and Reading Maturity, Belgium, Νamur, Prelude, Rhodes, 30/4/1998-4/5/1998 (επισυναπτόμενο αρχείο)