Αρχική Σπουδές Μεταπτυχιακά Γενικές Πληροφορίες


Μεταπτυχιακά

Στο ΤΕΕΑΠΗ λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) χωρίς τέλη φοίτησης. Το Πρόγραμμα αυτό οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης». Επιπλέον, λειτουργεί και Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος, δείτε :


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του τμήματος, δείτε :